загрузка...
 
Українська культурологічна думка за кордоном; Культурологія - Гриценко Т.Б.
Повернутись до змісту

Українська культурологічна думка за кордоном

Зарубіжні представники української культурології, поділяючи концепцію професора М.С.Грушевського, не відійшли від хронологічного принципу у висвітленні української культури. Так, Д.Антонович та І.Крип’якевич, поділивши її на матеріальну та духовну, виступали проти замкненості національної культури, визнаючи існування загальнолюдської світової культури. У той же час у ХХ ст., коли активізувалися рухи народів до національного самовизначення, здобула популярність лінгвістична теорія, авторами якої вважаються М.С.Грушевський та І.І.Огієнко. Абсолютизуючи роль національної мови, вони вважали її єдиним провідним фактором збереження, утвердження й виживання національної спільноти, що є консолідуючою силою єднання нації не лише в самій країні, а й за рубежем. Так, І.І.Огієнко висунув ідею “рідномовної політики”, в основу якої було покладено положення про державну мову провідної нації, про вільний розвиток культур національних меншин, про єдність материнської культури з культурою еміграції через сприяння розвитку соборної літературної мови і через широке застосування її урядовими й освітніми закладами, у тому числі й церквою. Релігійна концепція української культурології також була представлена греко-католицьким митрополитом Андрієм Шептицьким (1861–1944), передбачала інкорпорацію української культури у західну через включення православних віруючих у греко-католицьку церкву, підпорядковану Ватикану.

 

Завдання й запитання для самоконтролю

1. Розкрити значення культурології як науки та навчальної дисципліни.

2. Розкрити роль і значення культурології як комплексного дослідження процесів і явищ у суспільстві.

3. Назвати напрями дослідження української культурології.

4. Назвати методи й принципи дослідження культурології.

5. Які основні концепції вивчення культурології ?

6. Які основні концепції зарубіжної культурології ?

7. Які основні концепції української культурології ?

8. Розкрити зміст поняття культури як предмета вивчення культурології.

9. Що таке культура і чим вона відрізняється від цивілізації ?

10. Дати характеристику матеріальної та духовної культури.

11. Розкрити роль і значення мистецтва як складової культури.

12. Розкрити функції культури у суспільстві.

13. Розкрити значення культура у процесі державотворення.

14. Назвати види (підгрупи) й форми вираження культури.

15. Що таке культурний рівень і як проявляється нерівномірність розвитку культури ?

16. Розкрити основні методичні принципи вивчення культури.
загрузка...