загрузка...
 
7.4. Аналіз кореспондентської мережі банку; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

7.4. Аналіз кореспондентської мережі банку

Аналіз кореспондентської мережі банку є досить важливим етапом аналізу валютних операцій. Відкриття значної кількості кореспондентських рахунків, вибір країни, валюти рахунку та умов платежів здійснюються з урахуванням експортно-імпортних тенденцій клієнтів банку та забезпечення власних потреб банку в розрахунках за валютними операціями. Щоб визначити ефективність використання коштів та проведення платежів за коррахунками, необхідно проаналізувати обороти коштів у р озрізі кожного банку-кореспондента. Якщо за деякими з них ураховуються кошти та не здійснюються операції, це можна розцінювати як відволікання коштів або навіть приховане кредитування.

Слід звернути увагу на наявність кореспондентських рахунків, за якими не проводяться операції, та на відсутні або досить незначні залишки. Це спричинює додаткові витрати банку на розрахунково-касове обслуговування.

Визначимо структуру кореспондентської мережі банку та резидентності.

Таблиця 7.12

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ КОРЕСПОНДЕНТСЬКОЇ МЕРЕЖІ У РОЗРІЗІ ВАЛЮТ ТА РЕЗИДЕНТНОСТІ

Валютна позиція (абсолютна)

Станом на 01.01.02 р.

Станом на 01.01.03 р.

Відхилення

сума

%

сума

%

абсолютне

%

1. Усього розрахунків у банку

9

100,00

11

100,00

2

22,22

з них:

 

 

 

 

 

 

2. Банки-резиденти, всього

6

66,67

7

63,64

1

16,62

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

— ВКВ

4

44,44

6

54,55

2

50,00

— НК

2

22,22

1

9,09

–1

–50,00

3. Банки-нерезиден­ти, всього

3

33,33

4

36,36

1

33,33

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

— ВКВ

1

11,11

1

9,09

0

0,00

— НК

2

22,22

3

27,27

1

50,00

Дані табл. 7.12 свідчать, що кореспондентська мережа банку в іноземній валюті станом на 1 січня 2002 р. має 11 банків, з яких 7 банків-резидентів (63,64 % від загальної кількості) та чотири банки-нерезиденти (36,36 %). Кореспондентські рахунки у вільно конвертованій валюті банків-резидентів становлять 54,55 %, у неконвертованій — 9,09 % від загальної кількості банків-корес­пондентів, що відкриті в іноземній валюті. Спостерігається розширення мережі у період за рахунок відкриття трьох нових кореспондентських рахунків та закриття одного рахунку у неконвертованій валюті банку-резидента. Зміни у кореспондентській мережі можуть бути наслідком політичних або економічних чинників, наприклад введення євро у 2002 р. призвело до закриття кореспондентських рахунків у німецьких марках, французьких франках, італійських лірах та відкриття рахунків у євро. Зміни у партнерських відносинах та зовнішньоекономічній діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, санкції міжнародних організацій та інше також можуть ініціювати зміни кореспондентської мережі.

Таблиця 7.13

АНАЛІЗ РУХУ КОШТІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

ЗА КОРЕСПОНДЕНТСЬКИМИ РАХУНКАМИ БАНКУ, тис. грн

Банк

Залишок на 01.01.02 р.

Обороти ДТ

Обороти КТ

Залишок на 01.01.03 р.

Банки-резиденти

120 000,00

299 830,00

237 210,00

182 620,00

«А»

1500,00

0,00

0,00

1500,00

«Б»

950,00

250,00

350,00

850,00

«В»

140,00

0,00

0,00

140,00

«Г»

450,00

25 740,00

1580,00

24 610,00

«Д»

349,00

25 860,00

19 850,00

6359,00

«Ж»

116 611,00

247 980,00

215 430,00

149 161,00

Банки-нерезиденти

768 510,00

70 360

58 540,00

780 330,00

«Х»

256 500

0,00

0,00

256 500

«Y»

154 200

12 560

25 100

141 660

«Z»

357 810

57 800

33 440

382 170

Усього оборотів за кор-

рахунками

888 510,00

370 190,00

295 750,00

962 950,00

У поточному році банк продовжував розвивати кореспондентську мережу, враховуючи як поточні, так і перспективні запити клієнтів. Як видно з наведених даних, за аналізований період не за всіма рахунками проводилися операції. Так, не було руху коштів на коррахунках у банку «А» та банку «В». Подібне явище є непродуктивним відволіканням коштів з обороту і потребує додаткового аналізу доцільності триманням коштів на цих рахунках. Найбільш активний рух коштів спостерігався за коррахунком банку-резидента «Ж» та банку-нерезидента «Z». Так, дебетові обороти по банку «Ж» становили 247 980 грн, а кредитові обороти — 215 430 грн. Коефіцієнт оборотності коштів за рахунками банку «Ж» становив 1,87 разів.

Аналізуючи розвиток кореспондентської мережі, необхідно простежувати динаміку зростання кількості відкритих клієнтських рахунків в іноземній валюті. При цьому позитивною тенденцією вважається пропорційне зростання як рахунків «ЛОРО», так і рахунків «НОСТРО».
загрузка...