загрузка...
 
8.2.4. Аналіз ефективності факторингових операцій; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

8.2.4. Аналіз ефективності факторингових операцій

Розраховуючи суму доходу від факторингових операцій, слід пам’ятати, що він складається з суми комісійних зборів за проведення банком цієї операції і суми процентів за наданий кредит фактор-банком. Розмір процента за кредит визначається на рівні ринкової ставки за короткостроковими позиками зі збільшенням її на кілька (2—3) пунктів. Розмір комісійного винагородження встановлюється з урахуванням набору послуг, що надаються. Їх розмір, як правило, коливається від 0,5 % до 3 % від суми куплених розрахункових документів (для західних банків).

Розрахунок рівня дохідності факторингових операцій можна здійснити за допомогою такої формули:

рівень дохідності факторингових операцій .

Вигідність (доцільність) факторингових операцій для комерційного банку визначається зіставленням питомої ваги прибутку від факторингових операцій у загальній сумі банківського прибутку з питомою вагою факторингових операцій у загальній сумі активів банку.

Розглянемо порядок аналізу факторингових операцій за допомогою табл. 8.9 за умови, що кредит надано строком на 60 днів:

Таблиця 8.9

АНАЛІЗ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Показники

Сума

1. Суми, первісно пред’явлені постачальниками платникам, тис. грн

250

2. Суми, перераховані фактор-банком постачальникові за торговельно-комісійними операціями:

  ;

тис. грн

225

% до початкового дебіторського рахунка клієнта

90

3. Суми, відшкодовані платниками фактор-банку:

 

тис. грн

210

% до початкового дебіторського рахунка клієнта

84,0

4. Суми, невідшкодовані платниками фактор-банку (ряд. 1 – ряд. 3):

 

тис. грн

40

% до початкового дебіторського рахунка клієнта

16,0

5. Доходи за факторинговими операціями:

25,6

комісія

 

%

5,0

тис. грн

12,5

проценти за кредит

 

% річних

35

тис. грн

13,1

6. Втрати від факторингових операцій (суми, невідшкодовані платниками)

15,0

7. Прибуток фактор-банку від факторингової операції, тис. грн

10,6

8. Прибутковість факторингових операцій (ряд. 7 / ряд. 2), %

4,7

Ефективність факторингових операцій для банку в цілому розглянемо на такому цифровому прикладі (табл. 8.10).

Аналіз наведених даних показує, що факторингові операції в діяльності даного комерційного банку посідають незначне місце. Проте ці операції вигідні для банку, оскільки частка доходу від факторингових операцій у загальних доходах банку становила 2,6 % в базисному періоді і 1,6 % — у звітному. Їх частка в загальних активах відповідно становила 1,6 і 0,94 %, тобто була значно нижчою, ніж їх частка в доходах. Це свідчить про порівняно високу рентабельність цих операцій. Висока ризикованість факторингових операцій призводить до значних утрат від недоотримання сум за виставленими рахунках від платників. Так, у базисному періоді банку не було відшкодовано 988 тис. грн, а в звітному — 874 тис. грн, що є невикористаним резервом підвищення ефективності факторингових операцій.

Таблиця 8.10

Показники

2001 р.

2002 р.

Відхилення

1. Факторингові кредити (суми, перераховані фактор-банком постачальника), тис. грн

8782

5557

–3225

2. Дохід від факторингових операцій, тис. грн

2182

1264

–918

3. Дохідність факторингових операцій, тис. грн

24,8

22,8

–2,0

4. Втрати банку від недоотримання сум з платників, тис. грн

988

874

–114,0

5. Питома вага доходів від факторингових операцій в доходах банку, всього, %

2,6

1,6

–1,0

6. Прибуток банку від факторингових операцій, тис. грн

1194

390

–804

7. Прибутковість факторингових операцій, %

13,6

7,0

–6,6

Наведена методика дає змогу зробити порівняльний аналіз ефективності факторингових операцій з іншими видами банківських операцій і з урахуванням їх ризикованості надати перевагу тим чи іншим.
загрузка...