загрузка...
 
9.1.2. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій у національній валюті; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

9.1.2. Аналіз обсягів та динаміки розрахункових і касових операцій у національній валюті

Розрахункові банківські операції — рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженням клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону привели до зміни права власності на активи.

Розрахунково-касове обслуговування — послуги, пов’язані із переказом грошей з рахунка (на рахунок) клієнта, видачею йому грошей у готівковій формі.

Характеристика обсягів банківських розрахунків може бути визначена на підставі таких показників:

 • кількість клієнтів;
 • кількість відкритих рахунків клієнтів;
 • кількість структурних підрозділів, які здійснюють розрахункові і касові операції;
 • кількість працівників, які здійснюють розрахункові й касові операції;
 • залишки на рахунках клієнтів, на коррахунку в НБУ та інших банках;
 • обороти за рахунками клієнтів;
 • касові обороти;
 • кількість трансакцій за розрахунковими операціями і касовими операціями.

Важливим показником обсягів розрахункових операцій є кількість клієнтів і кількість відкритих рахунків. Джерелом інформації є дані відповідного звіту (форма № 752). Аналіз здійснюється за абсолютними показниками в динаміці за 2—3 роки, і на його підставі дається оцінка наявності і динаміки кількості клієнтів та особових рахунків. Приклад такого аналізу наведено в табл. 9.1.

Таблиця 9.1

КІЛЬКІСТЬ КЛІЄНТІВ ТА ОСОБОВИХ РАХУНКІВ

Назва статей

Кількість, одиниць

на 1.01.01 р.

на 1.01.02 р.

1. Кількість клієнтів, усього

732

1170

2. Кількість відкритих рахунків, усього

1435

1236

Отже, в банку у звітному році збільшилася кількість клієнтів, але кількість відкритих рахунків зменшилася.

Характеристика кількості структурних підрозділів та працівників, які здійснюють розрахункові і касові операції в банку, дається на підставі внутрішніх документів банку з питань організаційної структури, його штатного розкладу, наявності і розвитку мережі банку. Збільшення кількості структурних підрозділів банку, де надаються розрахункові-касові послуги, та зростання чисельності працівників свідчать про зростання обсягів операції.

Суми залишків на рахунках клієнтів, коррахунку в НБУ та інших банках також можна розглядати як показник обсягів розрахунково-касових операцій. Джерелом інформації для оцінки залишків на рахунках, за якими відображаються банківські розрахунки, є дані зведеного балансового звіту банку (ф. № 11 місячна).

Таблиця 9.2

ЗАГАЛЬНІ СУМИ ЗАЛИШКІВ ЗА РАХУНКАМИ, ЗА ЯКИМИ ВІДОБРАЖАЮТЬСЯ БАНКІВСЬКІ РОЗРАХУНКИ, тис. грн

Розділ балансу Статті балансу

Сума залишків у національній валюті станом на

1-ше число місяця поточного року

1-ше число відповідного місяця минулого року

1. Активи

Готівкові кошти

10 192

4708

Кошти в НБУ

27 280

21 044

Кошти в інших банках

0

0

2. Пасиви

Кошти клієнтів

107 407

65 971

Кошти банків

0

0

Як свідчать дані табл. 9.2, в банку збільшилася загальна сума залишків за рахунками, на яких відображаються банківські розрахунки, що можна розглядати як ознаку зростання обсягів розрахункових операцій.

Обороти за рахунками клієнтів характеризують суми надходжень та списань з рахунків клієнтів, тому є головними показниками обсягів розрахункових операцій. Порівняння загальної суми оборотів за звітний місяць з оборотами за відповідний місяць минулого року дає змогу виявити динаміку обсягів розрахункових операцій. Джерелом інформації для аналізу оборотів за рахунками клієнтів є дані оборотно-сальдового балансу (ф. № 10-місячна), а перелік рахунків, за якими обчислюються залишки та обороти, має відповідати переліку для розрахунку цього показника у формі № 11 (Балансовий звіт банку).

Таблиця 9.3

СУМИ ОБОРОТІВ ЗА РАХУНКАМИ КЛІЄНТІВ ЗА МІСЯЦЬ, тис. грн

Дата звіту

Дебет

Кредит

Загальний оборот (дебет + кредит)

На 1-ше число звітного місяця

517,769

526,574

1 044 343

На 1-ше число відповідного місяця минулого року

456 955

454 472

911 427

Як свідчать дані, наведені в табл. 9.3, обсяги розрахункових операцій у банку зросли.

Касові обороти характеризують суми надходжень у касу і видатків з каси банків, тому є головними показниками обсягів касових операцій. Порівняння загальної суми оборотів за звітний місяць з оборотами за відповідний місяць минулого року дає змогу виявити динаміку обсягів цих операцій. Джерелом інформації для аналізу оборотів за рахунками клієнтів є дані оборотно-сальдового балансу (ф. № 10 місячна).

Таблиця 9.4

СУМИ КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКУ ЗА МІСЯЦЬ, тис. грн

Дата звіту

Дебет

Кредит

Загальний оборот (дебет + кредит)

На 1-ше число звітного місяця

114 980

113 017

227 997

На 1-ше число відповідного місяця минулого року

106 330

109 941

216 271

Як свідчать дані, наведені в табл. 9.4, обсяги касових операцій у банку порівняно з минулим роком зросли.

Кількість документів дня є найточнішим показником обсягів розрахункових і касових операцій. На підставі статистики сплачених документів визначається:

 • загальна кількість документів за операційний день;
 • кількість документів за операціями за рахунками банку;
 • кількість сплачених документів (навчальні), відправлених у інші банки;
 • кількість документів за надходженнями на рахунки клієнтів банку з інших банків.
 • Ураховуючи значні коливання кількості документів у днях, оцінка має здійснюватися на підставі середньоденних показників.загрузка...