загрузка...
 
9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

В умовах конкуренції і можливостей клієнта щодо вибору обслуговуючого банку, конкурентоспроможність розрахунково-касових послуг, які банк надає клієнтам, має вагоме значення для розширення його клієнтської бази.

Аналіз конкурентоспроможності послуг банку включає такі етапи:

 • визначення ринку банку, що включає географічну зону, клієнтів, ідентифікацію банків-конкурентів;
 • визначення показників конкурентоспроможності розрахунково-касового обслуговування;
 • порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності банку з показниками банків-конкурентів;.
 • висновки щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності банку на ринку розрахункових і касових послуг.

Аналіз ділянки ринку банку здійснюється в складі маркетингового дослідження.

Показники конкурентоспроможності банківських послуг є типовими для ринку послуг, але мають враховувати особливості банківської діяльності.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється за такими показниками:

 • наявність розвиненої мережі структурних підрозділів, які надають розрахункові та касові послуги (кількість і типи);
 • кількість банкоматів;
 • кількість торговельних (банківських) терміналів та інших електронних пристроїв;
 • зручність розташування;
 • кількість імпринтерів;
 • послуги, які надає банк, порівняно з особливостями та характеристиками послуг банків-конкурентів;
 • наявність вільного входу до місця здійснення операції;
 • зручність місця проведення операції для клієнта;
 • рівень конфіденційності операції;
 • тривалість надання послуги;
 • тривалість операційного часу банку;
 • регламент обміну інформацією по каналах зв’язку при електронній формі розрахункових документів;
 • можливість філії щодо надання всього переліку послуг, які надає головний банк;
 • своєчасність здійснення переказів;
 • кількість випадків і сума пені за перевищення нормативного терміну проходження платежів;
 • термін замовлення для зняття з рахунка готівкових коштів;
 • рівень тарифів на послуги відносно рівня тарифів банків-конкурентів;
 • розмір плати банком клієнтові за тимчасове користування залишком коштів на його поточному рахунку;
 • періодичність сплати банком клієнтові процентів за користування залишком коштів на його поточному рахунку;
 • розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасного повідомлення банку про факти помилкового зарахування коштів на рахунок та /чи несвоєчасного їх повернення;
 • розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасної оплати послуг банку;
 • наявність технічних засобів зв’язку для отримання інформації про стан рахунку;
 • можливість проведення електронних банківських операцій.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється окремо для оптового і роздрібного ринку у зв’язку з різними умовами надання послуг, різними критеріями оцінки якості послуг юридичними і фізичними особами, різним ступенем відкритості інформації на цих сегментах.
загрузка...