загрузка...
 
9.3.4. Аналіз операцій з банківськими металами; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

9.3.4. Аналіз операцій з банківськими металами

Надання комерційними банками клієнтам можли вості придбання банківських металів дає змогу клієнтам надійно захистити власні кошти від інфляційних процесів.

До банківських металів відносять: золото, срібло, платину, паладій.

Комерційні банки можуть запропонувати такі операції з банківськими металами:

  • Купівля та продаж банківських металів, які пропонуються до продажу та купуються банками мірними злитками вагою 1—100 грамів і більше.
  • Відкриття та обслуговування поточних рахунків у банківських металах. Банки можуть відкривати поточні рахунки в банківських металах та вести облік (зараховувати, зберігати і списувати) банківських металів, що дає змогу власникові рахунку зберігати належні йому банківські метали з можливістю одержання в потрібний момент.
  • Відкриття депозитних металевих рахунків. Банки можуть приймати банківські метали на депозитні металеві рахунки. Розміщення на депозит банківського металу дає змогу отримувати прибуток за рахунок нарахування відсотків у тому самому банківському металі.
  • Розмін банківських злитків.
  • Конвертацію одного банківського металу в інший.
  • Кредитування банківськими металами виробників, що використовують їх у виробничому процесі.

Банківські метали, на відміну від ювелірних виробів, не містять іншої вартості, крім ціни металу і незначних витрат на виробництво й оплату банківських послуг. Золото й інші банківські метали не залежать від економічної і політичної ситуації і не є зобов’язанням якоїсь держави, тому найбільш ефективно захищають вкладені кошти від знецінювання. Банківські злитки компактні, займають мало місця і зручні для транспортування. Усі ці чинники приваблюють як приватних осіб, так і підприємства.

Аналіз обсягів і динаміки продажу банківських металів проводиться на підставі даних бухгалтерського обліку.

Щодня Національний банк України встановлює офіційні облікові курси банківських металів. Курси банківських металів установлюються залежно від кон’юнктури міжнародного і внутрішнього ринків.

Банком можуть установлюватися тарифи на проведення таких операцій із банківськими металами:

  • відкриття/закриття рахунка;
  • зарахування на рахунок (прийом)/списання з рахунка (видача) банківських металів;
  • переказ на інші рахунки;
  • видача виписок, довідок про рух банківських металів за рахунком.

Аналіз ефективності проведення операцій із банківськими металами залежить від рівня тарифів, що встановлюються на проведення таких операцій, з одного боку, і від обсягів реалізованих послуг з купівлі-продажу банківських металів, одержання процентних прибутків від надання банківських металів у кредит та інших операцій із банківськими металами, з іншого боку. Отже, тарифи, які установлюють за операціями з банківськими металами, мають бути конкурентоспроможними на ринку банківських металів, що дає змогу банку проводити достатній обсяг операцій із банківськими металами і, відповідно, забезпечувати оптимальний рівень ефективності.

Інформацію про обсяги проведення операцій з банківськими металами можна одержати із балансу банку. Банківські метали, що перебувають у сховищі банку, обліковуються за рахунком 4-го порядку 1101 «Банківські метали в банку». Депозитні операції з банківськими металами обліковуються за рахунками депозитів у порядку, встановленому для обліку іноземної валюти.

Про ефективність здійснених послуг із продажу банківських металів свідчать дані, наведені в табл. 9.31.

Таблиця 9.31

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПРОДАЖУ БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛІВ

Банківські метали

Доходи

Витрати

Обсяг прибутку від проведення операцій

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Золото

2400

69

1650

72

750

63

Срібло

800

23

420

18

380

32

Платина

200

6

150

7

50

4

Палладій

100

3

80

3

20

2

Усього

3500

100

2300

100

1200

100

Дані таблиці 9.31 свідчать про найбільшу ефективність проведення операцій з золотом, що характеризується найбільшими обсягами отриманих доходів — 63 % від загального обсягу.
загрузка...