загрузка...
 
9.3.6. Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

9.3.6. Аналіз нетрадиційних операцій з дистанційного обслуговування клієнтів

Сучасні системи дистанційного обслуговування клієнтів дають змогу оперативно, за допомогою використання традиційних засобів зв’язку одержувати необхідну для клієнта інформацію і здійснювати ряд операції з банківськими інструментами прямо з будинку або офісу (одержання довідки про курси валют, інформації про стан рахунків клієнта, проведення платежів за рахунками клієнта, блокування картрахунка). Особливо зручним для клієнта є використання під час роботи традиційних засобів зв’язку — телефонів, мобільних телефонів або мережі Інтернет, що не потребує наявності спеціально обладнаних інформаційних систем і апаратно-програмних комплексів.

Інтернет-банкінг — системи управління рахунком через мережу Інтернет. Системи Інтернет-банкінгу дають змогу:

 • у будь-який час одержувати виписки з інформацією про платежі, проведені за допомогою платіжних карт;
 • одержувати оперативну інформацію про поточний стан карт-рахунка;
 • самостійно поставити карту в стоп-лист у випадку її втрати/крадіжки;
 • виконувати платежі з поточного рахунка;
 • виконувати платежі з картрахунка за комунальні послуги і послуги зв’язку та ін.

Використання Інтернет-банкінгу є можливим за наявності доступу до персонального комп’ютера, підключеного до мережі Інтернет, а також наявності в банку спеціальних систем, що уможливлюють надання таких послуг.

GSM-банкінг (мобільний банкінг) — системи обслуговування, що надають інформаційний сервіс за рахунком, відкритим у банку. Системи мобільного банкінгу дають змогу:

 • за запитом одержувати на мобільний телефон інформацію про суму грошових коштів, які доступні для використання в даний момент;
 • одержувати повідомлення, що підтверджують проведення операцій за рахунком, у тому числі і за картрахунком. Такі пові-домлення формуються і відправляються на мобільний телефон клієнта після проведення за рахунком платежу або операції зняття готівки;
 • самостійно з мобільного телефона поставити картку в стоп-лист у випадку виявлення її зникнення;
 • одержувати на мобільний телефон повідомлення про надходження коштів на рахунку.

Телефонний банкінг — системи управління рахунком по телефону з тоновим набором. Системи телебанкінгу дають змогу:

 • прослуховувати інформацію про курси основних валют, про ставки розміщення коштів на депозит та інші послуги банку;
 • прослуховувати й одержувати на факс оперативну інформацію про поточний стан рахунку карти;
 • одержати виписку за рахунком платіжної карти на факс;
 • самостійно поставити платіжну карту в стоп-лист у разі її втрати або крадіжки;
 • виконувати платежі з картрахунка за комунальні послуги і послуги зв’язку, інші платежі.

На сьогодні наявність у комерційних банків нетрадиційних систем дистанційного обслуговування клієнтів є дуже важливим чинником, що впливає на рівень залучення й утримання клієнтів для банку.

Аналіз нетрадиційних послуг дистанційного обслуговування клієнтів проводиться з погляду якості надання послуг і залежить від можливостей одержання інформації про проведення цих операцій.

У табл. 9.33 наведено дані для визначення ефективності надання послуг дистанційного обслуговування клієнтів.

Таблиця 9.33

ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ ПОСЛУГ З ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ У ЗАГАЛЬНОМУ ЇХ ОБСЯЗІ

Види банківських послуг дистанційного обслуговування клієнтів

Доходи

Витрати

Обсяг прибутку від проведення операцій

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Інтернет-банкінг

33

42

7

44

26

42

GSM-банкінг

17

22

5

31

12

19

Телефонний банкінг

28

36

4

25

24

39

Усього

78

100

16

100

62

100

Аналіз даних таблиці 9.33 свідчить про найбільший попит на послугу дистанційного обслуговування клієнтів — Інтернет-банкінг, за результатами надання якої отримано найбільший прибуток серед інших послуг дистанційного обслуговування клієнтів — 42 %.
загрузка...