загрузка...
 
9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

9.3.7. Узагальнюючий аналіз нетрадиційних послуг банку

Проведений у попередніх параграфах аналіз окремих нетрадиційних послуг дає можливість здійснювати також узагальнюючий їх аналіз на предмет розкриття місця і ролі кожного їх виду в системі цих послуг.

Для визначення обсягів надання нетрадиційних банківських послуг використовують дані табл. 9.34, в якій аналізуються обсяги залучень, що виникають у процесі надання таких послуг, та порівнюються їх обсяги за попередній і звітний роки.

Таблиця 9.34

ОБСЯГИ ЗАЛУЧЕНЬ, ОБЛІКОВАНИХ НА БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКАХ, ЩО ВІДОБРАЖАЮТЬ НАЯВНІСТЬ І РУХ НЕТРАДИЦІЙНИХ ПОСЛУГ *

Види нетрадиційних банківських послуг

Попередній рік

Звітний рік

Зміни за період

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Трастові послуги

40 000

74

60 000

76

20 000

150

Депозитарні послуги

8000

15

9000

11

1000

113

Послуги з банківськими металами

6000

11

10 000

13

4000

167

Усього

54 000

100

79 000

100

25 000

146

* У таблиці не наводяться обсяги надання послуг з оренди індивідуальних банківських сейфів та дистанційного обслуговування клієнтів, оскільки обсяги надання цих послуг не вимірюються в грошових одиницях.

Обсяги залучень за трастовими послугами — це грошові кошти, цінні папери, банківські метали та інші цінності, залучені банком за номінальною чи ринковою вартістю. Обсяги залучень за депозитарними послугами — це обсяги прийнятих на зберігання банком цінних паперів за номінальною чи ринковою вартістю. Залучення за послугами з банківськими металами — це залучені банківські метали, які враховуються за офіційними курсами НБУ.

Порівняння обсягів отриманих доходів за нетрадиційними банківськими послугами в загальному їх обсязі, та визначення питомої ваги за кожним їх видом проводять за даними табл. 9.35.

Таблиця 9.35

ОТРИМАНІ ДОХОДИ ЗА НЕТРАДИЦІЙНИМИ БАНКІВСЬКИМИ ПОСЛУГАМИ ТА ЇХ ПИТОМА ВАГА В ЗАГАЛЬНОМУ ОБСЯЗІ

Види нетрадиційних банківських послуг

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення (у звітному відносно попереднього року)

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Трастові послуги

2000

37,0

3500

40,1

1500

175

Депозитарні послуги

1200

22,2

1398

16,0

150

117

Послуги з продажу банківських металів

1950

36,1

3500

40,1

1550

179

Оренда індивідуальних банківських сейфів

200

3,7

250

2,9

50

125

Дистанційне обслуговування клієнтів

50

0,9

78

0,9

28

156

Усього

5400

100

8726

100

3278

162

Дані табл. 9.35 свідчать, що найбільші темпи приросту отриманих доходів спостерігаються за послугами з продажу банківських металів — 179 %, а найменші — простежуються за депозитарними операціями — 117 %.

Визначення ефективності проведення нетрадиційних банківських операцій, що характеризується рівнем отриманого прибутку за кожним видом послуг, проводиться за даними табл. 9.36.

Таблиця 9.36

ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ОТРИМАНОГО ПРИБУТКУ ВІД ПРОВЕДЕННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ У ЗВІТНОМУ РОЦІ

Види нетрадиційних банківських послуг

Доходи за окремими операціями

Витрати за окремими операціями

Обсяг прибутку від проведення операцій

тис. грн

%

тис. грн

%

тис. грн

%

Трастові послуги

3500

40,1

500

13,6

3000

59,5

Депозитарні послуги

1398

16,0

800

21,7

598

11,9

Послуги з продажу банківських металів

3500

40,1

2300

62,5

1200

23,8

Оренда індивідуальних банківських сейфів

250

2,9

65

1,8

185

3,7

Дистанційне обслуговування клієнтів

78

0,9

16

0,4

62

1,2

Усього

8726

100,0

3 681

100,0

5045

100,0

Дані таблиці 9.36 показують, що найбільший обсяг прибутку як у абсолютному так і у відносному значенні одержано за трастовими операціями 3000 тис. грн, або 59,5 % в загальному обсязі прибутку.

Обсяги отриманих доходів за послугами з банківськими металами хоч і займають 40,1 % у загальному обсязі, питома вага прибутку за цими послугами займає всього лиш 23,8 % в загальному обсязі прибутку, що пов’язано з відносно великими витратами за цими послугами, питома вага яких у загальному обсязі витрат становить 62,5 %.

Отже, можна зробити висновок, що тільки проведення деталізованого аналізу нетрадиційних банківських послуг за їх видами дає можливість визначити місце і роль кожного з них у формуванні фінансового результату банку.
загрузка...