загрузка...
 
13.4.2. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів; Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Повернутись до змісту

13.4.2. Порівняльний аналіз дохідності різних видів цінних паперів

Дохідність цінних паперів порівнюється через зіставлення таких показників, як дохід до строку оплати (ДСО). ДСО — це така ставка доходу, яку має інвестор, якщо він тримає придбану облігацію до строку її погашення.

Дохід до строку оплати визначається так:

Дохід до строку оплати

деД—дохід, який отримує інвестор протягом всього періоду інвестування;

ВТ, В0 —вартість інвестицій відповідно в кінці та на початку періоду інвестування.

Якщо інвестування здійснювалось кілька років із реінвестуванням отриманих щорічних доходів, дохід до строку оплати може бути поданий у вигляді річної дохідності R, яка розраховується як середньозважена за дохідностями Rt усіх років інвестування:

річна дохідність

Ефективність кожної інвестиції може бути оцінена за так званою ставкою внутрішньої дохідності (internal rate of return — IRR), яка є рішенням рівняння:

вартість інвестиції

де РВ—вартість інвестиції.

Для порівняльного прикладу розглянемо дві дисконтні облігації — одна з терміном обігу 12 місяців та ціною купівлі 68 грн, а друга — з терміном обігу три місяці та ціною купівлі 89,15 грн. Номінальна вартість обох облігацій дорівнює 100 грн. Дохідність облігації визначаємо за формулою:

Дохідність облігації

де H — номінал облігації;

Ц — ціна;

Б — база для розрахунку (у цьому випадку 365 днів);

Т — термін до погашення в днях.

У результаті розрахунків визначаємо, що дохідність до строку погашення другої облігації буде вищою (48,28 % річних) порівняно з 47,05 % річних дохідності першої облігації.
загрузка...