загрузка...
 
КОНКРЕТНІ ЦІЛІ
Повернутись до змісту

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ

1 Описати і продемонструвати особливості будови шийних хребців.

2 Описати і продемонструвати з’єднання між шийними хребцями, між І шийним хребцем та черепом.

3 Описати і продемонструвати м’язи і фасції шиї.

4 Описати і продемонструвати будову глотки та стравоходу.

5 Описати і продемонструвати будову гортані та трахеї.

6 Описати та продемонструвати будову органів імунної системи (тимус, лімфатичні вузли шиї).

7 Описати та продемонструвати будову ендокринних органів (щитоподібної та прищитоподібних залоз).

8 Описати та продемонструвати будову Х, ХІ та ХІІ пар черепних нервів.

9 Описати та продемонструвати артеріальні судини шиї.

10 Описати та продемонструвати вени шиї.

11 Визначити лімфатичні судини і вузли шиї.

12 Аналізувати джерела кровопостачання та інервації органів шиї.

13 Описати особливостi пошарової будови шиї в дiлянцi пiдщелепного i сонного трикутникiв.

14 На основi знань хiрургiчної анатомiї фасцiй i міжфасцiальних клiтковинних просторiв умiти обґрунтувати найбiльш рацiональнi розрiзи для дренування флегмон i абсцесiв шиї.

15 Засвоїти хiрургiчну анатомiю пiдщелепної слинної залози.

16 Описати топографiчну анатомiю грудинно-ключично-соскоподiбної дiлянки i топографiю латерального трикутника шиї, що необхiдно для виконання оперативних доступiв до органiв шиї, судинно-нервового пучка i грудної лiмфатичної протоки.

17 Обґрунтувати виконання ваго-симпатичної блокади за О.В.Вишневським.

18 Вивчити хiрургiчну анатомiю органiв шиї.

19 Вміти обґрунтувати колатеральний кровотік при оклюзії внутрішньої сонної артерії.загрузка...