загрузка...
 
НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ. ШИЙНІ ХРЕБЦІ
Повернутись до змісту

НОРМАЛЬНА АНАТОМІЯ. ШИЙНІ ХРЕБЦІ

Шийні хребці (vertebrae cervicales) мають такі особливості:

1 На поперечних відростках є поперечні отвори (foramen transversarium).

2 Остисті відростки роздвоєні (крім VII хребця).

3 Поперечні відростки мають передні  горбки (tuberculum anterius) і задні  горбки (tuberculum posterius), які знаходяться відповідно на ребровому (передньому) відросткy (processus costalis) і власне поперечному (задньому) відросткy (processus transversus).

4 Суглобові поверхні лежать у горизонтальній площині.

5 Тіло хребця вгорі скошене в поперечній площині, а знизу – в сагітальній площині.

Особливості атланта (першого шийного хребця) (atlas)

1 Відсутнє тіло.

2 Замість тіла залишилися бічні маси (massa lateralis atlantis).

3 Бічні маси з’єднані передньою дугою (arcus anterior atlantis) і задньою дугою (arcus posterior atlantis).

4 На передній дузі є передній горбок (tuberculum anterius), а на задній – задній (tuberculum posterius).

5 Замість суглобових відростків є відповідні верхні суглобові поверхні (facies articularis superior) і нижні суглобові поверхні (facies articularis inferior).

6 На задній поверхні передньої дуги є ямка зуба (fovea dentis) для з’єднання із зубом  осьового хребця.

Другий шийний хребець (axis) – осьовий хребець. Він має зуб осьового хребця (dens axis), який складається з верхівки зуба (apex dentis) і основи зуба (basis dentis). На зубі міститься передня суглобова поверхня (facies articularis anterior) та задня суглобова поверхня (facies articularis posterior). На хребці виникає нижній суглобовий відросток (processus articularis inferior).

III-VI шийні хребці – типові. Передній горбок VI хребця добре виражений і називається сонним горбком (tuberculum caroticum), тому що до нього притискується загальна сонна артерія при кровотечах у ділянці лицевого черепа.

VII шийний хребець називається виступним хребцем (vertebra prominens), тому що він має довгий нероздвоєний остистий відросток, яким користуються лікарі для відрахування хребців при пункції спинномозкової рідини.

Суглоби хребтового стовпа (articulationеs columnae vertebralis)

1 Атланто-осьовий суглоб (art. atlantoaxialis) складається з:

1) серединного атланто-осьового суглоба (art. atlantoaxialis mediana) – циліндричний, комбінований, одновісний, вертикальна вісь;  суглобові поверхні: зубна ямка на атланті, передня суглобова поверхня зуба, задня суглобова поверхня зуба,  поперечна зв’язка атланта; рухи: обертання (rotatio) голови вправо і вліво;

2) бічного атланто-осьового суглоба (art. atlantoaxialis lateralis) – плоский, комбінований, багатовісний, вертикальна вісь; суглобові поверхні:  нижні суглобові поверхні атланта і верхні суглобові відростки  II шийного хребця; рухи: обертання (rotatio) голови вправо і вліво; допоміжний апарат спільний: крилоподібні зв’язки (ligg. alaria), зв’язка верхівки зуба (lig. apicis dentis), хрестоподібна зв’язка атланта (lig. cruciforme atlantis), поперечна зв’язка атланта (lig. transversum atlantis), покривна перетинка (membrana tectoria).

2 Дуговідросткові (міжхребцеві) суглоби (art. zygapophysiales) – плоский, комбінований, тривісний, вертикальна, сагітальна, фронтальна вісі; суглобові поверхні: нижні суглобові відростки вище лежачого і верхні суглобові відростки нижче лежачого хребців; рухи: малорухомий (amphiarthrosis); допоміжний апарат: міжхребцеві диски (disci intervertebrales), жовта зв’язка (lig. flava), міжостьовi зв’язки (ligg. interspinalia), надостьова зв’язка (lig. supraspinale), каркова зв’язка (lig. nuchae) – в ділянці шийних хребців; передня поздовжня зв’язка (lig. longitudinale anterius),  задня поздовжня зв’язка (lig. longitudinale posterius).загрузка...