загрузка...
 
ТОПОГРАФІЯ ШИЇ
Повернутись до змісту

ТОПОГРАФІЯ ШИЇ

Шия поділяється на такі ділянки:

Передня шийна ділянка (regio cervicalis anterior) – обмежована вгорі нижнім краєм нижньої щелепи, знизу – грудниною, з боків – передніми краями груднино-ключично-соскоподібних м’язів. Серединною лінією шиї передня шийна ділянка поділяється на правий передній трикутник (trigonum anterior dexter) та лівий передній трикутник (trigonum anterior sinister). У кожному такому трикутнику розрізняють:

1 Піднижньощелепний трикутник (trigonum submandibulare) – обмежований нижнім краєм нижньої щелепи і переднім та заднім черевцями двочеревцевого м’яза.

2 У піднижньощелепному трикутнику виділяють трикутник Пирогова (trigonum Pirogovi), який обмежований заднім краєм щелепно-під’язикового м’яза, сухожилком заднього черевця двочеревцевого м’яза і під’язиковим нервом. У ньому проходить язикова артерія.

3 Сонний трикутник (trigonum caroticum) – обмежений заднім черевцем двочеревцевого м’яза, верхнім черевцем лопатково-під’язикового м’яза і переднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м’яза.

4 М’язовий трикутник (лопатково-трахейний трикутник)  (trigonum  musculare) – обмежений верхнім черевцем лопатково-під’язикового м’яза, переднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м’яза і білою лінією шиї.

5 Підборідний трикутник (trigonum submentale)  – обмежений передніми черевцями правого та лівого двочеревцевих м’язів, під’язиковою кісткою та нижньою щелепою.

Груднинно-ключично-соскоподібна ділянка (regio sternocleidomastoideus) – відповідає проекції груднинно-ключично-соскоподібного м’яза. У межах цієї ділянки між головками груднинно-ключично-соскоподібного м’яза над ключицею розміщена мала надключична ямка (fossa supraclavicularis minor).

Бічна шийна ділянка (regio cervicalis lateralis) складається з правого і лівого бічних трикутників, обмежених заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м’яза, переднім краєм трапецієподібного м’яза і верхнім краєм ключиці. У цьому трикутнику розрізняють:

1 Лопатково-трапецієподібний трикутник  (trigonum omotrapezoideum), обмежований заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м’яза, нижнім черевцем лопатково-під’язикового м’яза і переднім краем трапецієподібного м’яза.

2 Велику надключичну ямку (foss supraclavicularis major) (лопатково-ключичний трикутник)  (trigonum omoclaviculare), яка обмежована заднім краєм груднинно-ключично-соскоподібного м’яза, нижнім черевцем лопатково-під’язикового м’яза і верхнім краєм ключиці.

Задня шийна ділянка (regio cervicalis posterior), каркова ділянка (regio nuchae) – відповідає проекції трапецієподібного м’яза на шиї.загрузка...