загрузка...
 
ШИЙНА ФАСЦІЯ
Повернутись до змісту

ШИЙНА ФАСЦІЯ

Шийна фасція (fascia cervicalis)

За В. М. Шевкуненком розрізняють 4 шийні фасції (поверхневу, власну, внутрішню і передхребтову), які мають 5 фасціальних листків.

І – поверхнева шийна фасція (fascia colli superficialis), яка охоплює всю шию як комірець і, роздвоюючись, утворює піхву для підшкірного м’яза.

Власна шийна фасція (fascia colli propria) має два листки – поверхневий та глибокий.

II – поверхневий листок власної шийної фасції (lamina superficialis fasciae colli propriae)  . Він починається від передньої поверхні груднини і ключиці знизу, а вгорі – від нижнього краю нижньої щелепи, охоплює всю шию і прикріплюється до остистих відростків шийних хребців. Утворює піхву для груднино-ключично-соскоподібного і трапецієподібного м’язів. Проходячи над поперечними відростками шийних хребців, він віддає до них фронтальну пластинку, яка відділяє передню шийну ділянку від задньої.

III – глибокий листок власної шийної фасції (lamina profunda fasciae colli propriae). Він починається від задньої поверхні груднини та ключиці і прикріплюється вгорі до під’язикової кістки, а з боків обмежовується лопатково-під’язиковим м’язом. Фасція утворює піхви для м’язів, що лежать нижче під’язикової кістки і, зростаючись з поверхневим листком власної шийної фасції, утворює білу лінію шиї (linea alba colli). Між II і III фасціями шиї над грудниною утворюється надгруднинний простір (spatium suprasternale), де залягає яремна венозна дуга (arcus venosus jugularis). Цей простір сполучається з бічними кишенями (recessus lateralis), які знаходяться позаду нижньої частини груднинно-ключично-соскоподібних м’язів.

IV – внутрішня шийна фасція (fascia endocervicalis), яка поділяється на парієтальний листок (lamina parietalis) та вісцеральний листок (lamina visceralis). Парієтальний листок охоплює всі органи шиї разом, а вісцеральний – кожний орган шиї окремо. Між парієтальним та вісцеральним листками спереду трахеї міститься передтрахейний простір (spatium pretracheale).

V – передхребтова фасція (fascia prevertebralis), яка охоплює всі глибокі м’язи шиї, утворюючи для кожного з них окремі піхви. Між V фасцією і парієтальним листком IV фасції утворюється позаглотковий простір (spatium retropharyngeale) .

За Міжнародною анатомічною номенклатурою розрізняють три пластинки шийної фасції.

1 Поверхнева пластинка (lamina superficialis), яка відповідає поверхневому листку власної фасції шиї (за В.М.Шевкуненком) і містить надгрудинний простір.

2 Передтрахейна пластинка (lamina pretrachealis), яка відповідає глибокому листку власної фасції шиї (за В.М.Шевкуненком) і формує сонну піхву (vagina carotica).

 3 Передхребтова пластинка (lamina prevertebralis), яка відповідає аналогічній фасції шиї (за В. М. Шевкуненком).

Між переднім і середнім драбинчастими м’язами знаходиться міждрабинчастий простір (spatium interscalenum), де проходить підключична артерія. Спереду від драбинчастих м’язів знаходиться переддрабинчастий простір (spatium antescalenum), де проходить підключична вена.

Глибокий листок власної фасції шиї (за В.М.Шевкуненком), об’єднуючи підпід’язикові м’язи, формує лопатково-ключичний апоневроз (aponeurosis omoclaviculare), або шийний парус (Рише), що сприяє відтоку крові по поверхневих венах шиї, зрощених з цим апоневрозом.

Між поверхневим та глибоким листками власної фасції шиї за (В.М.Шевкуненком) є щілиноподібний надгрудинний міжапоневротичний простір (spatium interaponeuroticum suprasternale), де розміщені жирова тканина, поверхневі вени шиї та яремна венозна дуга.

Між листками внутрішньої шийної фасції (за В.М.Шевкуненком) спереду розміщується переднутряний простір (spatium previscerale) , який містить жирову тканину, лімфовузли, нерви і сполучається з  верхнім і переднім середостінням.

Між внутрішньою шийною фасцією та передхребтовою (за В.М.Шевкуненком) міститься занутряний простір (spatium retroviscerale), який містить жирову тканину і продовжується у верхнє і заднє середостіння.загрузка...