загрузка...
 
ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ
Повернутись до змісту

ТЕСТОВІ ЗАПИТАННЯ

У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну артерію для тимчасового припинення кровотечі?

A. До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

B. До хребта у верхній частині шиї.

C. До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D. До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E. До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

a. Для визначення межі між шийним та грудними відділами хребта лікар повинен пальпаторно знайти відросток VII шийного хребця. Що це за відросток?

A. Остистий.

B. Поперечний.

C. Верхній суглобовий.

D. Нижній суглобовий.

E. Соскоподібний.

b. У пораненого кровотеча із гілок сонної артерії. Для тимчасового припинення кровотечі, сонну артерію необхідно притиснути до горбика поперечного відростка шийного хребця. Якого саме?

A. VI.

B. V.

C. IV.

D. III.

E. II.

c. У хворого кривошия. Який м’яз шиї уражений?

A. M. Sternocleidomastoideus.

B. M. omohyoideus.

C. M. platisma.

D. M. sternohyoideus.

E. M. mylohyoideus.

d. Трикутник шиї обмежений ззаду груднинно-ключично-соскоподібним м’язом, зверху-заднім черевцем двочеревцевого м’яза, зпереду – верхнім черевцем лопатково-під’язикового м’яза. Назвіть цей трикутник.

A. Сонний.

B. Лопатково-трахейний.

C. Підщелепний.

D. Лопатково-ключичний.

E. Лопатково-трапецієподібний.

e. У зв’язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язичную артерію і перев’зати її?

A. Трикутнику Пирогова.

B. В сонному трикутнику.

C. В лопаточно-підключичному трикутнику.

D. В лопаточно-трапецієподібному трикутнику.

E. В лопатково-трахейному трикутнику.

f. Дитина 5 років потрапила в тяжкому стані в інфекційний відділ клінічної лікарні з діагнозом дифтерії. Для запобігання ядухи дитині провели трахеостомію. В якому трикутнику шиї проведена дана операція? В trigonum:

A. Omotrachealе.

B. Caroticum.

C. Omoclavicularе.

D. Submandibularе.

E. Omotrapezoideum.

g. До лікаря-педіатра звернулася мати з приводу того, що у її дитини віком 1 рік голова повернена в лівий бік. Який із м’язів шиї недорозвинений?

A. Груднинно-ключично-соскоподібний м’яз.

B. Підшкірний м’яз.

C. Двочеревцевий м’яз.

D. Довгий м’яз шиї.

E. Шилопід’язиковий м’яз.

h. Хворому з пухлиною гортані показана ургентна операція – накладання трахеостоми (введення металічної трубки в трахею). Який м’яз повинен розітнути хірург при здійсненні операції?

A. Груднинно-під’язиковий.

B. Шило-під’язиковий.

C. Двочеревцевий.

D. Груднинн-оключично-соскоподібний.

E. Підборідно-під’язиковий.

i. На прийом до лікаря була доставлена дівчинка 3 років, яка страждає викривленням шиї. За останні півроку це стало особливо помітним. При обстеженні дитини визначено, що голова нахилена в праву сторону, вухо наближене до плеча, а підборіддя до грудини. На R-грамі в шийному відділі хребта змін не виявлено. Функція якого м’яза ймовірніше усього уражена?

A. m. sternocleidomastoideus.

B. m. sternohyoideus.

C. m. omohyoideus.

D. m. sternothyroideus.

E. m. platysma.

j. Дитина 5 років страждає на деформацію шиї. При клінічному обстеженні виявлено такі симптоми: виражений нахил голови вліво, обличчя повернене вправо, пасивні рухи голови вправо обмежені. Порушення розвитку якого м’яза мало місце?

A. Груднинно-ключично-соскоподібного.

B. Трапецієподібного.

C. Ремінного м’яза голови.

D. Груднинно-під’язикового.

E. Довгого м’яза голови.

k. Хворий скаржиться на болі при рухах у лівій половині шиї. Найкраще положення, при якому хворий не відчуває болю – нахил шиї вліво з одночасним підняттям голови і поверненням обличчя в протилежний бік. Функція якого м’яза порушена?

A. M. sternocleidomastoideus зліва.

B. M. sternocleidomastoideus справа.

C. M. trapeziums зліва.

D. M. trapezius справа.

E. M. sternohyoideus.

l. У дитини природжене спастичне скорочення м’язів на одній стороні шиї, або "кривошия". Який м’яз при цьому страждає?

A. Груднинно-ключично-соскоподібний.

B. Підшкірний.

C. Груднинно-під’язиковий.

D. Грудниннощитоподібний.

E. Лопаточно-під’язичний.

m. У хворої М., 37р., в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї , яка обмежена верхнім черевцем m. omohyoideus, m. sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

A. Omotracheale.

B. Caroticum.

C. Submandibulare.

D. Omotraperoideum.

E. Omoclaviculare.

n. До лікаря звернувся хворий із скаргами на болі в лівій половині шиї, які посилюються при рухах голови. Положення, при якому болі не турбують, – це нахил голови вліво, з поверненням обличчя вправо. Ураження якого м’яза спричинює біль у даному випадку?

A. Musculus sternocleidomastoideus sin.

B. Musculus sternocleidomastoideus dext.

C. Musculus platisma dext.

D. Musculus platisma sin.

E. Musculus longus colli.

o. Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

A. Слизова.

B. М’язова.

C. Серозна.

D. Еластична мембрана.

E. М’язова і серозна.

p. Дитина віком 10 років скаржиться на затруднення носового дихання. При обстеженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдної тканини. Збільшення якого мигдалика має місце?

A. Глоткового.

B. Піднебінного.

C. Трубного лівого.

D. Язикового.

E. Трубного правого.

q. На внутрішній поверхні препарата розрізаного трубчастого органа видно поздовжні складки. Яка частина травного каналу на препараті?

A. Стравохід.

B. Дванадцятипала кишка.

C. Клубова кишка.

D. Сигмоподібна кишка.

E. Ободова кишка.

r. У хворого на рівні 4-го грудного хребця рентгеноскопічно діагностовано стороннє тіло стравоходу. В ділянці якого стравохідного звуження зупинилося стороннє тіло?

A. Аортального звуження.

B. Глоткового звуження.

C. Біфуркаційного звуження.

D. Діафрагмального звуження.

E. Абдомінального звуження.

s. Хворого 65 років, госпіталізовано з підозрою на пухлину верхнього відділу стравоходу. Під час рентгенологічного обстеження виявлено пухлинний процес на межі глотки та стравоходу. На рівні яких шийних хребців розміщена пухлина?

A. 6.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

E. 2.

t. У хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може поширюватися інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

A. В грудну порожнину – в переднє середостіння.

B. В грудну порожнину – в середнє середостіння.

C. В грудну порожнину – в заднє середостіння.

D. В ретровісцеральний простір.

E. В надгрудинний міжапоневротичний простір.

u. Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може міститися перешийок щитоподібної залози?

A. II- ІV.

B. III-IV.

C. I-II.

D. IV-V.

E. V-VI.

v. До отоларинголога звернувся хворий, у якого при огляді гортані виявлено неповне змикання голосових складок при фонації. Голосова щілина при цьому набирає форми овала. Функція якого м’яза гортані порушена у хворого?

A. M. vocalis.

B. M. cricoaryttenoideus lateralis.

C. M. cricoaryttenoideus posterior.

D. M. thyroaryttenoideus.

E. M. aryttenoideus transversus.

w. При виконанні столярних робіт працівник випадково вдихнув предмет кулястої форми близько 0,5 см в діаметрі, що викликало реакцію у вигляді сильного кашлю. Подразнення якого відділу дихальних шляхів мало місце?

A. Гортані вище голосових зв’язок.

B. Гортані нижче голосових зв’язок.

C. Трахеї.

D. Правого головного бронха.

E. Лівого головного бронха.

x. Хворій Б., 39 років, яка протягом 8 років не може завагітніти, порадили звернутись до ендокринолога. При обстеженні у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік, тахікардію. Захворювання якої ендокринної залози супроводжується такими симптомами?

A. Щитоподібної.

B. Підшлункової.

C. Статевих.

D. Надниркових.

E. Епіфіза.

y. У положенні на спині шестимісячна дитина задихається. Пальпаторно на передній стінці трахеї до яремної вирізки груднини виявляється пухлиноподібне утворення, яке проходить у середостіння. Який орган може стискати пухлину?

A. Тимус.

B. Щитоподібна залоза.

C. Навколощитоподібні залози.

D. Навколощитоподібні лімфатичні вузли.

E. Навколотрахеальні лімфатичні вузли.

z. У хворого судороги. Про гіпофункцію якої ендокринної залози можна думати?

A. Прищитоподібної залози.

B. Шишкоподібного тіла.

C. Гіпофіза.

D. Статевих залоз.

E. Надниркових залоз.

aa. Дитина віком 10 років скаржиться на затруднення носового дихання. При обстеженні встановлено, що причиною є стійка гіпертрофія лімфоїдної тканини. Збільшення якого мигдалика має місце?

A. Глоткового.

B. Піднебінного.

C. Трубного лівого.

D. Язикового.

E. Трубного правого.

bb. Хвора К. звернулася до лікаря із скаргами на тремор пальців рук та всього тіла, м’язову слабкість, серцебиття, порушення сну, схуднення при підвищеному апетиті. Симптоми захворювання якої із залоз внутрішньої секреції спостерігаються?

A. Щитоподібної.

B. Підшлункової.

C. Гіпофіза.

D. Надниркових залоз.

E. Епіфіза.

cc. У дітей часто можна спостерігати затрудння носового дихання, яке пов’язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

A. Tonsilla pharyngea.

B. Tonsilla lingualis.

C. Tonsilla palatina.

D. Tonsilla tubaria.

E. Усіх названих мигдаликів.

dd. Дитині 6 місяців при бронхіті зроблена рентгенограма грудної клітки. Крім змін, пов’язаних з бронхами, на R-грамі визначається тінь загруднинної залози (тимуса). З чим можуть бути пов’язані ці зміни?

A. У 6 місяців зазначений стан є варіантом норми.

B. Є наслідком бронхіту.

C. Є наслідком неправильного анатомічного положення.

D. Є наслідком запалення загруднинної залози.

E. Є наслідком пухлинного процесу.

ee. Під час експерименту у новонароджених тварин забирали орган імунної системи, це призводило через 1,5-3 міс. до виснаження, малого росту, випадіння хутра, діареї та імунних порушень. Який орган був видалений?

A. Тимус.

B. Селезінка.

C. Лімфовузли.

D. Глотковий мигдалик.

E. Піднебінний мигдалик.

ff. У хворого порушена функція серцево-судинного та дихального центрів. В басейні яких артерій порушення?

A. A. vertebrales et basilaris.

B. A. cerebri anterior et communicans anterior.

C. A. сerebri anterior et cerebri media.

D. A. communicans posterior et cerebri media.

E. A. communicans posterior et cerebri posterior.

gg. У хворого з аневризмою правої підключичної артерії спостерігається осиплість голосу. З подразненням якого нерва це може бути пов’язано?

A. N.laringeus reccurens dexter

B. N.laringeus superior dexter

C. N.laringeus reccurens sinister

D. N.laringeus superior sinister

E. N.laringeus inferior sinister

hh. Хворому проведена субтотальна субфасціальна резекція щитоподібної залози. У післяопераційному періоді тривалий час зберігається охриплість голосу. Який нерв ушкоджено в ході операції?

A. Зворотній гортанний нерв.

B. Верхній гортанний нерв.

C. Під’язиковий нерв.

D. Язиковий нерв.

E. Нижньощелепний нерв.

ii.  Під час обстеження хворого спостерігається атрофія груднинно-ключично-соскоподібного м’яза і верхнього краю трапецієподібного м’яза. Утруднене повертання голови у протилежний бік. Який нерв уражений?

A. Додатковий.

B. Блукаючий.

C. Міжреберний.

D. Плечове сплетення.

E. Під’язиковий.

jj. Хворий 45 років скаржиться на запаморочення, шаткість під час ходьби, порушення координації рухів. При обстеженні встановлено, що у хворого остеохондроз шийного відділу хребтового стовбура і стиснута судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це судина?

A. A. verterbralis.

B. A. subclavia.

C. A. carotis externa.

D. A. carotis interna.

E. A. occipitalis.

kk.  Хворій Т. проводиться операція на щитоподібній залозі. Гілки яких артерій повинен перев’язати хірург під час операції?

A. Верхньої та нижньої щитоподібної.

B. Верхньої та нижньої гортанних.

C. Верхню щитоподібну та щитошийний стовбур.

D. Верхню щитоподібну і висхідну артерію шиї.

E. Висхідну та глибоку артерії шиї.

ll. У травмованого кровотеча з рани в ділянці голови. В якому місці слід притиснути сонну артерію для тимчасового припинення кровотечі?

A. До переднього горбка на поперечному відростку 6-го шийного хребця.

B. До хребта у верхній частині шиї.

C. До переднього горбка на поперечному відростку 4-го шийного хребця.

D. До переднього горбка на поперечному відростку 5-го шийного хребця.

E. До переднього горбка на поперечному відростку 7-го шийного хребця.

mm. При проведенні трахеотомії у хворого 45 років, який потрапив в реанімаційне відділення лікарні з набряком гортані, була випадково перерізана яремна венозна дуга, яка лежить у:

A. Spatium interaponeuroticum suprasternale.

B. Spatium pretracheal.

C. Spatium retropharyngeal.

D. Spatium interscalenum.

E. Spatium antescalenum.

nn. У зв’язку з наяністю злоякісної пухлини на язику, хворому слід його видалити. В якому місці легко знайти язикову артерію і перев’зати її?

A. Трикутнику Пирогова.

B. В сонному трикутнику.

C. В лопатково-підключичному трикутнику.

D. В лопатково-трапецієподібному трикутнику.

E. В лопатково-трахейному трикутнику.

oo. У хворого на тимому (пухлину загруднинної залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м’яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено?

A. Верхню порожнисту вену.

B. Зовнішню яремну вену.

C. Підключичну вену.

D. Внутрішню яремну вену.

E. Передню яремну вену.

pp.  Під час операції хірург проводить серединний розтин поверхневих шарів над ручкою груднини. Гілки якого венозного анастомозу повинен перев’язати хірург для зупинення кровотечі?

A.  Яремної дуги.

B. Нижніх щитоподібних вен.

C. Вен загруднинної залози.

D. Внутрішніх яремних вен.

E. Плечоголовних вен.

qq. У хворого внаслідок пошкодження шкіри в середній ділянці груднинно-ключично-соскоподібного м’яза виникла повітряна емболія. Яка вена шиї була травмована?

A. Зовнішня яремна вена.

B. Передня яремна вена.

C. Внутрішня яремна вена.

D. Задня вушна вена.

E. Пеперечна вена шиї.

rr. У хворого під час трахеотомії виникла виражена кровотеча. Яка артерія була травмована під час операції?

A. Найнижча щитоподібна артерія.

B. Нижня щитоподібна артерія.

C. Верхня щитоподібна артерія.

D. Верхня гортанна артерія.

E. Нижня гортанна артерія.

ss.  Хворий Б. 50 років скаржиться на осиплість голосу, затруднене дихання. Під час обстеження діагностована пухлина гортані в ділянці голосових зв’язок. У які регіонарні лімфатичні вузли можливе метастазування?

A. Глибокі шийні.

B. Заглоткові.

C. Піднижньощелепні.

D. Підборідні.

E. Поверхневі шийні.

tt.  У постраждалого 23 років ножове поранення яремної венозної дуги. Визначіть місце поранення.

A.  Надгруднинний простір.

B. Надключична ямка.

C. Позадунижньощелепна ямка.

D. Ключично-груднинний трикутник.

E. Грудний трикутник.

uu. Потерпілому 37 років була нанесена травма гострим предметом у нижню ділянку сонного трикутника шиї. Яка судина при цьому була пошкоджена?

A. Загальна сонна артерія.

B. Зовнішня сонна артерія.

C. Зовнішня яремна вена.

D. Верхня щитоподібна артерія.

E. Внутрішня сонна артерія.загрузка...