загрузка...
 
Василишин Христина Ігорівна Діагностичне значення деяких інтегральних показників ендогенної інтоксикації при позагоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку.
Повернутись до змісту

Василишин Христина Ігорівна Діагностичне значення деяких інтегральних показників ендогенної інтоксикації при позагоспітальних пневмоніях у дітей раннього віку.

Кафедра педіатрії післядипломної освіти з курсами пропедевтики педіатрії і дитячих інфекцій

Науковий керівник: д-р мед. наук, проф. О.І. Сміян

Сумський державний університет, м. Суми

Вступ.

Гострі позалікарняні пневмонії (ПП) є одним із найпоширеніших захворювань дітей. Цьому сприяє імунологічна, функціональна і анатомічна незрілість організму дитини, а також широкий діапазон збудників захворювання. До групи високого ризику захворюваності відносяться діти раннього віку. Саме у таких хворих пневмонія нерідко протікає тяжко, атипово, що утруднює її діагностику і своєчасний початок інтенсивної терапії.

Актуальність даної проблеми обумовлена не тільки високим рівнем захворюваності, але й істотною летальністю від пневмонії у новонароджених і дітей раннього віку. У структурі смертності у дітей першого року життя захворювання органів дихання становлять 3-5 %.

Тому в останні десятиріччя  активно вивчається можливість використання різноманітних лабораторних показників для об’єктивної оцінки важкості стану дітей та розвитку ендотоксикозу при інфекційно-запальних захворюваннях.

Мета роботи: вивчити та розрахувати інтегративні показники ендогенної інтоксикації, з’ясувати можливості їх використання для діагностики негоспітальних пневмоній у дітей раннього віку.

Основна частина.

На базі Сумської міської дитячої клінічної лікарні ім. Св. Зінаїди, інфекційного відділення № 1 були проведені лабораторні дослідження крові 69 дітей у віці від одного місяця до трьох років, які перебували на лікуванні у даному відділенні за період від 2010 по 2011 роки.

Використовуючи інтегративні показники ендогенної інтоксикації, обчисляли три індекси: зсуву лейкоцитів крові (ІЗЛК), лейкоцитарний індекс інтоксикації за Я.Я. Кальф-Каліфом (ЛІІ) і представлений Д.О. Івановим, Н.П. Шабаловим та співавторами індекс імунореактивності (ІІР).

ІЗЛК відображає збільшення в крові дітей еозинофілів, базофілів, паличкоядерних та сегментоядерних нейтрофілів, що в свою чергу підтверджує розвиток інтоксикації та бактеріальної агресії на організм дитини. При ПП у період розпалу захворювання відмічалось достовірне збільшення цього індексу у дітей до (1,010,06).

ІІР відображає участь клітин, які продукують цитокіни, в імунній відповіді при запаленні. Чим цей індекс вищий, тим більше в кровоносному руслі клітин-продуцентів цитокінів, що свідчить про підвищення імунологічної реактивності організму дітей. У період розпалу захворювання ІІР у хворих дітей значно підвищився – (33,261,83) (р<0,05).

Лейкоцитарний індекс інтоксикації також відображає ступінь розвитку ендотоксикозу. При поступленні до стаціонару у дітей із ПП ЛІІ достовірно збільшився до (0,650,07).

Висновки. Простим та доступним лабораторним методом для додаткової діагностики негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку можна використовувати індекс зсуву лейкоцитів крові,  лейкоцитарний індекс інтоксикації за Я.Я. Кальф-Каліфом і представлений Д.О. Івановим, Н.П. Шабаловим та співавторами індекс імунореактивності.загрузка...