загрузка...
 
5.5. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS
Повернутись до змісту

5.5. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS

Угода TRIPS є однією з найважливіших угод Світової організації торгівлі (СОТ). Ця угода визнана світовим співтовариством як правовий документ, що охоплює питання, пов'язані з охо­роною прав на ОІВ, які розглядаються як товар.

Відповідно до вимог частини III Угоди TRIPS "Захист прав інтелектуальної власності" країни-учасниці зо­бов'язуються забезпечити на своїй території дію таких процедур, які дозволяють здійснювати заходи, що запобі­гають порушенню законодавства у сфері охорони прав ін­телектуальної власності та їх недопущення.

У статті 41 Угоди TRIPS зазначається, що законодавство кожної країни повинно мати норми, що дозволяли б удати­ся до ефективних дій, спрямованих проти будь-якого по­рушення прав інтелектуальної власності, включаючи тер­мінові заходи для запобігання порушенням і правові санкції на випадок подальших порушень.

Угода TRIPS передбачає захист прав інтелектуальної власності за допомогою адміністративних процедур, цивільно-правові способи захисту прав, а також карні процедури і штрафи, що можуть бути застосовані до порушників прав.

Подальше удосконалення національного законодавства України здійснюється з урахуванням вимог цього важливого міжнародного нормативного акта.

Підсумовуючи все сказане, можна констатувати, що сьогодні в Україні вже сформовані законодавча й органі­заційна системи державних органів, які прямо або опосе­редковано забезпечують захист прав у сфері інтелектуа­льної власності.загрузка...