загрузка...
 
ПОШУКОВА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ГАЛУЗЕВИХ КАТАЛОГІВ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ.
Повернутись до змісту

ПОШУКОВА СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ГАЛУЗЕВИХ КАТАЛОГІВ МЕТАЛОРІЗАЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ.

Мужецький А.І., студент, Вакула Д.В., студент, Нiколаєнко Т.В., студент, Богуш Р.В., студент, Шибаєв П.С., студент,

Руденко О.Б., ст. викладач, СумДУ, м. Суми

Минулого року на кафедрі технології машинобудування, верстатів та інструментів розпочата робота по створенню пошукової системи знаходження та відображення на екрані дисплею галузевих каталогів металорізальних верстатів, які містять повну їх технічну характеристику; опис приєднувальних розмірів верстатів; код ОКП; наявність фотографії та темплету верстата. Ця система сприяє полегшенню пошуку студентами (особливо студентами заочної форми навчання, в тому числі в позабазових структурних підрозділах) необхідної інформації при виконанні курсових (дипломних) проектів (робіт).

Вже була створена оболонка пошукової системи, що будується на основі класифікації по коду ОКП, накопичена інформаційна база (галузеві каталоги металорізальних верстатів у вигляді DJVU-файлів) верстатів токарної групи, побудований реєстр верстатів токарної групи. Виявлений недолік деяких галузевих каталогів – відсутність повного коду ОКП.

Метою даної роботи є наповнення інформаційної бази електронних видань галузевих каталогів металорізальними верстатами інших груп та пошук повного коду ОКП для верстатів, в галузевих каталогах яких ця інформація була частковою або зовсім відсутньою.

Початковими даними для створення інформаційної бази електронних видань галузевих каталогів металорізальних верстатів у вигляді документу DJVU є файли-зображення окремих сторінок цих каталогів.

Для їх обробки використовувалися наступні програмні продукти:

Adobe Fotoshop або Paint.NET (корегування якості файлів-зображень; встановлення однакової розподільної здатності та розмірів зображення; збереження зображення у форматі JPG);

ScanKromsator (пакетна обробка сторінок-зображень: автоматичний розрахунок полів сторінок, вирівнювання тексту на сторінці, автоматичне вирівнювання розмірів сторінок);

DjVu Solo (створення електронного видання у вигляді документу DJVU).

Електронні видання створені для каталогів верстатів свердлильно-розточувальної, фрезерної, строгальної, довбальної та протяжної груп.

Одночасно зі створенням djvu-документів ведеться реєстр верстатів, який включає: номер листа галузевого каталогу, код ОКП верстата, модель і назву верстата та, за наявністю, номера листів каталогу, на який замінений поточний лист або взамін якого він вводиться. За потребою код ОКП уточнювався на підставі номенклатурних каталогів верстатів або за інформацією на сайті.загрузка...