загрузка...
 
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ.
Повернутись до змісту

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ.

Сарафаннікова Н. В., доцент, ХНТУ, м. Херсон

Проблеми управління якістю є актуальними для всіх країн і підприємств. Розв’язання завдань управління якістю в достатній мірі впливає на успіх і ефективність, як будь якого промислового виробництва, так і всієї економіки України.

Відомо, що на якість продукції впливає значна кількість факторів, які діють як самостійно так і взаємопов’язано на усіх етапах виробництва. Всі ці фактори можна поділити на 4 групи: технічні, організаційні, економічні та суб’єктивні. До останнього фактору відносять значну роль людини у забезпеченні якості, її професійну підготовку, фізіологічні та емоційні особливості. Очевидно, що взаємозв’язок та вплив суб’єктивного фактору на всі інші фактори є вагомим [1].

Аналіз розвитку стандартизації і сертифікації показує, що існує комплекс вимог для забезпечення управління якістю у вигляді міжнародних і національних стандартів ISO 9001, які прийнято у більшості країн.

На сьогоднішній день існує багато економічних чинників, які заважають і унеможливлюють впровадження сертифікації на відповідність стандартам в нашій країні. Адже досвід впровадження сертифікації в інших, більш розвинутих країнах, показує що не останню роль в цьому процесі відіграє національний менталітет народу, від якого насамперед залежить економічне благополуччя країни. Таким чином на перший план в управлінні якістю постає проблема ефективного керування персоналом підприємства - людьми, менталітет яких давно позбувся рис патріотизму стимульованого лише ідеєю.

Необхідно вдосконалювати систему управління персоналом [2] і в функціонал цілі повернути складову, що відповідає за матеріальну стимуляцію потреб управління якістю. В якості такої складової можна запропонувати залежність у вигляді функцій штрафів.

Пропонується будову підприємства і структуру управління персоналом розглядати як ієрархічно підпорядковану фрактальну структуру з ознаками повторюваності на кожному рівні ієрархії. Це в подальшому надасть змогу застосовувати однаковий функціонал цілі на всіх рівнях ієрархії і тим самим здійснювати рівномірне і якісне керування персоналом.  

Отже управління якістю безпосередньо залежить не тільки від технічних заходів на виробництві, а й, в більшій мірі, від грамотного і якісного управління персоналом промислового виробництва.

Список літератури

1.            Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник / М.І. Шаповал. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002.  – 174 с.

2.            Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства: навч. посіб. / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко. – К.: Знання, 2011.– 236 с.загрузка...