загрузка...
 
РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ТА МЕТОДИКИ АТЕСТАЦІЇ КУВЕЗІВ (ІНКУБАТОРІВ) ДЛЯ ВИХОДЖУВАННЯ НЕМОВЛЯТ.
Повернутись до змісту

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ТА МЕТОДИКИ АТЕСТАЦІЇ КУВЕЗІВ (ІНКУБАТОРІВ) ДЛЯ ВИХОДЖУВАННЯ НЕМОВЛЯТ.

Сіренко М. В., студентка, СумДУ, м. Суми

Відповідно до сучасного визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), недоношеною вважається дитина, народжена на терміні вагітності до 37 повних тижнів і має всі ознаки незрілості.

Виходжування маловагих дітей – це забезпечення життєдіяльності. Необхідно дуже точно підтримувати температуру і вологість навколишнього середовища. Для цієї мети використовуються ліжечка-кувези, що захищають тіло дитини з усіх боків, з подвійними прозорими стінками і додатковими джерелами обігріву.

Інкубатори (від латів. incubare ? лежати), більш споживана назва ? кувези (франц. couveuse), апарати з постійною високою t°, в яких поміщають недоношених дітей для зігрівання і оберігання його від втрати тепла.

Вимоги, які необхідно пред'явити до утримування дітей в кувезі, полягають в основному в наступному: повітря в кувезі має бути чисте, свіже, певної постійної теплоти і вологості.

Атестація випробувального обладнання – визначення нормованих характеристик випробувального обладнання, їх відповідність вимогам нормативних документів і встановлення придатності цього обладнання до експлуатації.

Основні положення та порядок атестації випробувального обладнання регламентуються ГОСТ 24555.

В роботі запропоновано програмуа та методику атестації кувезів (інкубаторів) для виходжування немовлят що включають:

?  методи проведення атестації;

?  нормовані характеристики випробувального обладнання;

?  вимоги до засобів вимірювальної техніки, допоміжного обладнання, матеріалів, розчинів, що застосовуються при проведенні атестації, або приводять типи засобів вимірювальної техніки, їх характеристики та позначення документів, в яких є вимоги до цих засобів вимірювальної техніки (стандарти, технічні умови);

?  умови проведення атестації;

?  вимоги до забезпечення безпеки, охорони навколишнього середовища при проведенні атестації;

?  вимоги до забезпечення екологічної безпеки (за необхідності);

?  вимоги до кваліфікації фахівців, які проводять атестацію;

?  операції обробки результатів атестації;

?  вимоги до встановлення періодичності атестації.

Робота виконана під керівництвом ст. викладача ОднораловаВ. М.загрузка...