загрузка...
 
1. СУТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ. 1.1 Предмет і мета проектного аналізу
Повернутись до змісту

1. СУТЬ ТА ЗМІСТ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ. 1.1 Предмет і мета проектного аналізу

Проектний аналіз – це методологія, що застосовується для визначення, порівняння та обґрунтування альтернативних управлінських рішень і проектів, що дозволяє, у свою чергу, здійснювати вибір і приймати перевірені рішення в умовах обмеженості ресурсів.

Проектний аналіз базується на передумові, що успішні проекти ведуть до поліпшення якості життя та економічного розвитку суспільства як у цілому, так і його складових. Тому метою курсу «Проектний аналіз» є надання системного уявлення про принципи, методи й засоби прийняття рішень, які дають змогу раціональніше використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних та особистих потреб.

Проект – одноразовий комплекс взаємозв'язаних заходів, спрямований на задоволення визначеної потреби шляхом досягнення конкретних результатів при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні з чітко визначеними цілями впродовж заданого періоду часу.

Основні ознаки проекту:

Кількісна вимірюваність (усі витрати та вигоди визначаються кількісно, тобто аналітик дає оцінку проекту, спираючись на цифри);

Часовий горизонт (кожний проект обмежується у часі);

Цільова спрямованість (проект завжди спрямований на досягнення якоїсь конкретної мети, задоволення якоїсь потреби);

Життєвий цикл (кожний проект проходить у своєму розвитку форми від задуму до реалізації);

Існування в певному зовнішньому середовищі;

Системне функціонування проекту, елементний склад.

Класифікація проектів:

за класом (склад і структура самого проекту та його предметна галузь): монопроект, мультипроект, мегапроект;

за типом (основні сфери діяльності, в яких здійснюється проект): технічний, організаційний, економічний, соціальний, змішаний;

за видом: інвестиційний, інноваційний, дослідження і розвитку, освітній, комбінований;

за тривалістю: короткострокові (до 3 років), середньострокові (3-5 років), довгострокові (понад 5 років);

за масштабом (розміри проекту, кількість учасників, ступінь впливу на навколишнє середовище): дрібні, середні, великі, дуже великі;

за ступенем складності: прості, складні, дуже складні.загрузка...