загрузка...
 
1.2. Концепція проектного аналізу
Повернутись до змісту

1.2. Концепція проектного аналізу

Проектний аналіз базується на порівнянні вигод і витрат, пов'язаних з реалізацією проекту, при цьому їх оцінка здійснюється у грошовому виразі.

Концепція проектного аналізу являє собою набір методичних принципів, які визначають послідовність збору та способів аналізу даних, методів визначення інвестиційних пріоритетів, способів урахування широкого кола аспектів до прийняття рішень про реалізацію проекту.

Одним із головних завдань проектного аналізу є встановлення цінності проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів та негативних наслідків. За такою оцінкою проекту виникають усклад­нення, пов'язані, по-перше, з різним часом отримання вигод та здійснення витрат, по-друге, кількісним та якісним виміром реальних результатів проекту.

 Проектний аналіз надає можливість перегляду значущості різних аспектів та їх впливу на результати проекту. Тому роль аналітика досить часто виходить за межі аналізу проекту, і його зусилля спрямовуються на розкриття економічних, екологічних та соціальних проблем, що наявні в суспільстві на даному етапі.

Отже, концепція проектного аналізу концентрується на з'ясуванні витрат на здійснення проекту та вивченні результатів з різних позицій: інтересів акціонерів (або інших власників); економіки в цілому; організацій, які беруть участь у здійсненні проекту; природного та соціального зовнішнього середовищ, в яких здійснюватиметься проект. Подібні методики спрямовані на те, щоб розроблений проект був доцільним з економічного та технічного поглядів, враховуючи при цьому не лише технологічні або суто технічні аспекти проекту, але й системи управління фінансуванням, а також загальну довготривалість результатів проекту.

Концепція проектного аналізу надає системне уявлення про методи порівняння та оцінки проектів, способи і засоби залучення ресурсів для реалізації проектів, а також механізм управління його життєвим циклом. Тобто проектний аналіз розглядається як складова управління проектом.

Управління проектом складається з:

розроблення проекту – збір і аналіз даних стосовно проекту та вибір проекту на визначений момент;

формулювання проекту – визначення та ранжування за пріоритетністю відповідних потреб з чіткою постановкою мети і визначенням результатів;

експертизи проекту – проведення експертизи за всіма аспектами, прийняття рішення про доцільність реалізації проекту;

моніторингу проекту після його впровадження та порівняння отриманих результатів з початковим завданням;

здійснення проекту – аналіз відхилень за ресурсами, часом, якістю.загрузка...