загрузка...
 
3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ. 3.1. Поняття життєвого циклу проекту
Повернутись до змісту

3. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ПРОЕКТУ. 3.1. Поняття життєвого циклу проекту

Життєвий цикл проекту – це період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і отриманням останньої вигоди (ліквідація проекту).

Життєвий цикл проекту – концепція, що розглядає проект як послідовність фаз, подій та етапів, кожна з яких має свою назву та часові межі.

Найчастіше проектний цикл поділяють на три фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну, які, у свою чергу, розгалужуються на стадії.

Передінвестиційна фаза включає такі стадії:

преідентифікація;

ідентифікація;

підготовка;

розробка та експертиза;

детальне проектування.

Інвестиційна фаза охоплює роботи, які можна об'єднати у такі стадії:

підготовка і проведення тендерів;

інженерно-технічне проектування;

будівництво;

 виробничий маркетинг;

навчання персоналу.

Основними стадіями експлуатаційної фази є:

здача в експлуатацію (є граничною між інвестиційною та експлуатаційною фазами, тому може перебувати і в тій, і в іншій);

виробнича експлуатація;

заміна та оновлення;

розширення та інновації; 

заключна оцінка проекту.загрузка...