загрузка...
 
7.6. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту
Повернутись до змісту

7.6. Поняття і розрахунок беззбитковості проекту

Визначення точки беззбитковості виробництва є найбільш поширеним методом, який застосовується в аналізі «обсяг – витрати – прибуток». До основних цілей аналізу беззбитковості належать:

оцінка структури затрат за проектом та можливість управління цією структурою;

визначення раціональності обраного масштабу та можливості скорочення обсягів виробництва;

оцінка передбачуваної ціни на проект з тими цінами, які можуть складатися на ринку;

визначення запасу фінансової міцності.

При проведенні аналізу беззбитковості слід враховувати деякі припущення. По-перше, вважається, що обсяг реалізації продукції проекту дорівнює обсягу випуску; по-друге, відпускні ціни на товар постійні, тобто встановлені конкурентним ринком, відсутня цінова дискримінація; по-третє, продукція за проектом належить до одного типу, що дозволяє спростити виробництво до однономенклатурного.

Точкою беззбитковості виробництва називають обсяг виробництва (або продажу), при якому компанія не отримує прибутків, але й не несе збитків (чистий прибуток за проектом дорівнює 0).

Припустимо, що фірма продає у роздріб комп’ютерні дискети по 5 грн за штуку. Вона може купувати ці дискети в оптового продавця по 3 грн за одиницю. Її постійні витрати становлять 600 грн, амортизація – 300 грн. Скільки дискет необхідно продавати, щоб досягти точки беззбитковості виробництва, тобто ситуації, за якої чистий прибуток дорівнює 0?

З кожної проданої дискети фірма отримає 5 – 3 = 2 грн для покриття інших витрат. Необхідно покрити витрати у сумі

600 + 300 = 900 грн, а для цього фірмі необхідно продати

900 : 2 = 450 дискет. Можна перевірити отриманий результат, виконавши такі підрахунки: при рівні продажу 450 одиниць виручка дорівнює 5 · 450 = 2250 грн, а змінні витрати при цьому становлять 3 · 450 = 1350. Звіт про фінансові результати матиме такий вигляд:

Виручка від реалізації продукції     2250

Змінні витрати на випуск продукції      1350

Постійні витрати        600

Амортизація        300

Прибуток до відрахування податків та

процентів за кредитами    0

Податки        0

Чистий прибуток        0

При розгляді нового проекту розрахунок чистого прибутку або грошового потоку проекту здійснюється з урахуванням амортизації, навіть якщо амортизація і не є витратами, однак витрати з виплати процентів не включають до розрахунку. Такий метод обчислення точки беззбитковості дозволяє отримати бухгалтерську точку беззбитковості.

Необхідно пам’ятати, коли чистий прибуток дорівнює нулю, неоподатковуваний прибуток також дорівнює нулю, і податки так само, як правило, дорівнюють нулю. Проілюструємо це графічно на рис. 7.4

Вищенаведені розрахунки свідчать, що фірма не отримує ні прибутків, ні збитків, оскільки загальна виручка дорівнює загальним витратам. Крива виручки перетинає криву загальних витрат у точці, яка відповідає випуску продукції на рівні 450 одиниць. Як показано на рисунку 7.4, при будь-якому обсязі випуску менше 450 одиниць фірма отримує від’ємний прибуток (збитки), а при будь-якому обсязі виробництва більше 450 одиниць прибуток є величиною додатною.

У наведеному прикладі точку беззбитковості виробництва визначають як суму постійних витрат та амортизації, поділену на різницю ціни та змінних витрат. Це загальновідоме правило. Для того щоб з’ясувати, чому це так, введемо такі позначення:

P – ціна продажу одиниці продукції;

TR – виручка від реалізації продукції;

n – змінні витрати на одиницю продукції;

Q – загальна кількість проданої продукції;

FC – постійні витрати;

D – амортизація;

Т – ставка податку.

Подпись: Виручка та
витрати, грн

 

 
Подпись: Загальні
витрати = 900 грн. + 
+ 3 грн ? обсяг випуску

 

 

 

 

 

 

Виручка =

=5 грн ? обсяг випуску

 

Рисунок 7.4 – Бухгалтерська точка беззбитковості

Прибуток від проекту дорівнює:

(7.15)

 
Прибуток = (виручка від реалізації продукції –

– змінні витрати – постійні витрати – амортизація) х

х (1 – Т) = (TR – VC – FC – D) · (1 – T).

Звідси легко визначити точку беззбитковості виробництва. Якщо ми прирівняємо чистий прибуток до нуля, то отримаємо:

Чистий прибуток = 0 = (TR – VC – FC – D) · (1 – T).

Поділимо ліву та праву частини рівняння на (1 – T):

TR – VC – FC – D = 0.

Як ми вже зазначали, це свідчить про те, що коли чистий прибуток дорівнює нулю, прибуток до оподаткування також дорівнює нулю. Якщо згадати, що TR = P · Q, а VC = v · Q, і підставити ці значення у формулу, рівень беззбитковості виробництва можна визначити як:

        TR – VC = FC + D,     (7.16)

        P · Q – v · Q = FC + D,       (7.17)

        (P – v) · Q = FC + D,   (7.18)

        Q = (FC + D) / (P – v).        (7.19)

Існує ще кілька причин, з яких знання точки беззбитковості є корисним. По-перше, точка беззбитковості та період окупності дуже близькі за суттю вимірники беззбитковості виробництва. Тому аналогічно періоду окупності точку беззбитковості відносно просто розрахувати та пояснити.

По-друге, менеджери дуже часто концентрують увагу на тому, як зміниться загальний прибуток фірми із впровадженням проекту. Проект, витрати за яким не покриваються, негативно впливає на загальний прибуток фірми.

По-третє, проект, який забезпечує лише беззбитковість, але не приносить бухгалтерського прибутку, є збитковим з точки зору фінансових, або альтернативних, витрат. Це так, оскільки фірма могла б отримати більше прибутку, інвестувавши гроші в інший проект. Як показано нижче, фірма повертає назад рівно стільки ж, скільки вона вклала. Через неекономічні причини ми з більшою легкістю поставимося до таких альтернативних збитків, ніж до бухгалтерських.загрузка...