...
.

.

top_jowot_01

. 1 ( ):

1-facies visceralis hepatis. impressia gastrica; 2-tuber omentale(hepatis); 3-lobus caudatus (hepatis); 4-margo ant. lobi sin.hepatis; 5-lig.coronarium hepatis; 6-porta hepatis; 7-lig.falciforme; 8-fissura, incisura lig.teretis hep.; 9-lig.teres hepatis; 10-spatium ser. phrenicohepaticum; 11-diaphragma; 12-facies diaphragmatica hepatis; 13-impressio pylorica; 14-lobus quadratus, impressio colica; 15-collum vesicae felleae; 16-lig.hepatoduodenale; 17-foramen epiploicum; 18-flexura duodeni sup.; 19-fundus vesicae felleae; 20-pars sup. duodeni; 21-spatium ser. hepatocolicum; 22-flexura coli hepatica; 23-impressia colica hepatis; 24-pars descend. duodeni; 25-colon ascend.; 26-colon transversum; 27-lig.duodenocolicum; 28-pylorus; 29-angulus dexter coli; 30-pars pylorica ventriculi; 31-intest. tenue; 32-taenia libera, colon ascend.; 33-colon transv.; 34-incisura praepylorica; 35-omentum majus; 36-lig.gastrocolicum; 37-colon transv.(taenia omentalis); 38-vestibulum ventriculi; 39-curvatura ventriculi minor, incisura angularis; 40-omentum minus; 41-colon descend.; 42?lig.phrenicocolicum; 43-saccus lienis; 44-extremitas ant. lienis; 45-spatium serosum phrenicolienale; 46-diaphragma; 47-flexura coli lienalis; 48-lig.gastrolienale; 49-isthmus ventriculi; 50-rec. costodiaphr.; 51-margo acutus (crenatus); 52-hitus lienis, truncus lienalis; 53-spatium serosum phrenicolienale; 54-spatium serosum gastrolienale; 55-spatium pleurae; 56-peritonaeum parietale; 57-corpus ventriculi; 58-diaphragma; 59-fundus ventriculi; 60-spat. serosum phrenicogastricum, 61-appendix fibrosa hepatis; 62-rec. phrenicohepaticus; 63-lig.triangulare sin.; 64-cardia, lig.coronarium ventriculi; 65-lig.hepatogastricum; 66-fissura sagittalis sin.(fossa ductus venosi); 67-spatium serosum phrenicohepaticum sin

top_jowot_02

. 2 Bursa omentalis:

1-omentum minus; 2-foramen epiploicum; 3-bursa omentalis; 4-pancreas; 5-duodenum; 6-colon transversum; 7-mesocolon; 8-ventriculus; 9-hepar

top_jowot_03

. 3 :

1-ligam.gastrolienale; 2-plica hepatopancreatica (a.hepatica communis); 3-ligam.falciforme hepatis; 4-ligam.teres hepatis; 5-lobus dexter hepatis; 6-lobus quadratus hepatis; 7-foramen epiploicum (sagittal); 8-pylorus; 9-flexura coli hepatica; 10-margo anterior hepatis; 11-taenia omentalis; 12-colon transversum; 13-colon ascendens; 14-ligam.gastrocolicum; 15-recessus inferior omentalis; 16-radix mesocoli transversi, margo inf. pancreatis; 17-ligam.phrenicocolicum; 18-ligam.gastrocolicum; 19-ligam pancreaticolienale; 20-lien.facies gastrica; 21-ligam.gastrolienale; 22-diaphragma; 23-bursa omentalis (paries post.); 24-ligam.phrenicogastricum; 25-ventriculus (paries post.)

top_jowot_04

. 4 lig.hepatoduodenale:

1-ductus hepaticus communis; 2-ramus sinister a.hepaticae propriae; 3-ramus dexter a.hepaticae propriae; 4-a.hepatica propria; 5-a.gastrica dextra; 6-a.hepatica communis; 7- ventriculus; 8-duodenum; 9-a.gastroduodenalis; 10-v.portae; 11-ductus choledochus; 12-ductus cysticus; 13-vesica fellea

top_jowot_05

. 5 - :

1-pars supraduodenalis; 2-pars retroduodenalis; 3-pars pancreatica; 4-pars intramuralis

top_jowot_06

. 6 :

1-a.hepatica communis; 2-a.gastrica dext.; 3-a.gastroduodenalis; 4-a.mesenterica sup.; 5-a.pancreaticoduodenalis sup.; 6-a.gastroepiploica dext.; 7-a.pancreaticoduodenalis inf.; 8-a.mesenterica sup. 9-a.gastroepiploica sin.; 10-a.lienalis; 11-a.gastrica sin.; 12-tr. coeliacus; 13-a.phrenica inf.; 14-a.oesophagea

top_jowot_07

. 7 :

1-m.latissimus dorsi; 2-m.serratus posterior inferior; 3-m.obliquus externus abdominis; 4-tendo musculi transversi; 5-m.obliquus internus abdominis; 6-fascia thoracolumbalis; 7-crista iliaca; 8-m.erector spinae; 9-aponeurosis glutealis; 10-m.gluteus maximus; 11-lig.iliolumbale; 12-m.psoas major; 13-m.quadratus lumborum; 14-n.ilioinguinalis; 15-n.iliohypogastricus; 16-m.transversus abdominis; 17-colon ascendens; 18-ren dexter; 19-n.subcostalis (T12); 20-diaphragma; 21-m.quadratus lumborum; 22-lig.lumbocostale; 23-pleura parietalis (recessus costodiaphragmaticus)

top_jowot_08

. 8 ( ):

1-; 2-; 3-fascia diaphragmatica; 4-; 5- ; 6- ; 7-fascia prerenalis; 8-; 9-fascia Toldti; 10-paraureterium; 11-vasa iliaca communia; 12-m.iliacus; 13-fascia iliaca; 14-aponeurosis m.transversi abdominis ( fascia thoracolumbalis); 15-m.erector spinae; 16- fascia retrorenalis; 17-m.quadratus lumborum; 18-arcus lumbocostalis lateralis; 19-fascia thoracolumbalis

top_jowot_09

. 9 ( ):

1-fascia transversalls; 2-m.transversus abdominis; 3-m.obliquus internus abdominis; 4-m.obliquus externus abdominis; 5-; 6 -fascia prerenalis; 7- ; 8-fascia retrorenalis; 9-m.quadratus lumborum et fascia quadrat; 10-m latissimus dorsi; 11- ; 12-fascia thoracolumbalis; 13-m.psoas et fascia psoatis; 14-m.erector spinae

top_jowot_10

. 10 :

1-diaphragma; 2-glandula suprarenalis dextra; 3-ren dexter; 4-a.v.renalis dextra; 5-n.subcostalis dexter; 6-m.transversus abdominis; 7-m.quadratus lumborum; 8-crista iliaca; 9-m.psoas major; 10-m.iliacus; 11-ureter dexter; 12-a.iliaca communis dextra; 13-a.iliaca externa dextra; 14-a.iliaca interna dextra; 15-vesica urinaria; 16-rectum; 17-mesocolon sigmoideum; 18-peritoneum; 19-a.mesenterica inferior; 20-a.v.testicularis (ovarica); 21-n.genitofemoralis; 22-n.cutaneus femoris lateralis; 23-n.ilioinguinalis; 24-n.iliohypogatricus, 25-aorta; 26-n.subcostalis sinister (T12); 27-a.mesenterica superior; 28-a.v.renalis sinistra; 29-ren.sinister; 30-truncus coeliacus; 31-glandula suprarenalis sinistra; 32-oesophagus...