загрузка...
 
2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА; 2.5.1. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ; Місцеві фінанси - Гапонюк М. А., Яцюта В. П.
Повернутись до змісту

2.5. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

У процесі самостійної роботи студентам необхідно використовувати наведений статистичний матеріал, який характеризує стан місцевих фінансів України (додатки № № 1—13).

2.5.1. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1. Місцеві фінанси в складі

фінансової системи України

 1. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують сферу фінансових відносин на місцевому рівні та обумовлюють основні напрями і завдання місцевих органів влади в реалізації державної фінансової політики.
 2. Визначити проблеми функціонування фінансового механізму на місцевому рівні та можливі шляхи їх вирішення.
 3. Розглянути діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації в реалізації регіональної фінансової політики держави.
 4. Вказати можливі шляхи вдосконалення управління фінансів на місцевому рівні.
 5. Розглянути діяльність місцевих органів влади щодо забезпечення соціального розвитку в регіоні.

Завдання 2. Місцеві бюджети — визначальна

ланка місцевих фінансів

 1. Визначити та охарактеризувати взаємозв’язок місцевих бюд­жетів з проектом Державного бюджету та планами соціального й економічного розвитку регіонів.
 2. Запропонувати можливі шляхи вдосконалення бюджетного процесу на місцевому рівні.
 3. Проаналізувати порядок складання проектів місцевих бюд­жетів.
 4. Визначити проблеми в організації фінансового регулювання місцевих бюджетів та запропонувати можливі шляхи їх вирішення.
 5. Вказати можливі напрями вдосконалення фінансового регулювання місцевих бюджетів.
 6. Особливості формування бюджетів Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя.
 7. Особливості формування бюджетів районів великих міст.

Завдання 3. Фінансові ресурси

місцевого самоврядування

 1. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують склад, структуру та динаміку доходів місцевих бюджетів.
 2. Визначити суть податкових і неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів.
 3. Визначити, яким чином здійснюється розподіл доходів між бюджетами різних рівнів.
 4. Діяльність органів Державної податкової служби щодо зміц­нення доходної бази місцевих бюджетів. Місцеві податки і збори.
 5. Удосконалення податкових методів формування місцевих бюджетів.
 6. Напрями контролю з боку органів Державного казначейства за формуванням і використанням місцевих позабюджетних та інших цільових фондів.
 7. Напрями вдосконалення мобілізації грошових коштів до місцевих бюджетів.
 8. Визначити напрями підвищення стійкості доходів місцевих бюджетів.
 9. Особливості формування фінансових ресурсів Автономної республіки Крим, міст Києва та Севастополя.
 10. Особливості формування фінансових ресурсів районних бюджетів великих міст.

Завдання 4. Планування і порядок

фінансування видатків місцевих бюджетів

 1. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи видат­ків місцевих бюджетів.
 2. Проаналізувати сутність, напрями та показники кошторисного фінансування на конкретному прикладі.
 3. Напрями вдосконалення виконання видаткової частини місцевого бюджету.
 4. Розглянути діяльність фінансових органів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації, спрямовану на забезпечення контролю за видатковою частиною бюджету.
 5. Показати, як здійснюється поєднання бюджетного фінансування з розвитком платних послуг населенню.
 6. Особливості планування і порядку фінансування видатків бюд­жетів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя.
 7. Особливості планування і порядку фінансування видатків бюджетів районів великих міст.

Завдання 5. Міжбюджетні відносини, їх складові

 1. Визначити та проаналізувати структуру міжбюджетних відносин.
 2. Проаналізувати вплив закріплених і регулюючих доходів на систему формування доходної частини місцевого бюджету.
 3. Визначити напрями вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.
 4. Визначити порядок фінансування власних і делегованих міс­цевим органам влади повноважень.
 5. Проаналізувати систему розподілу доходів між ланками бюджетної системи України.
 6. Визначити шляхи вдосконалення взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом.
 7. Особливості взаємодії бюджетів Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя з Державним бюджетом України.

Завдання 6. Управління фінансами

та фінансовий контроль на регіональному рівні

 1. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які регламентують фінансове планування та фінансовий контроль на місцевому рівні.
 2. Розглянути та проаналізувати методи фінансового планування, охарактеризувати їх.
 3. Роль фінансових відділів, органів Державного казначейства та органів Державної податкової адміністрації в здійсненні фінансового планування та фінансового контролю на регіональному рівні.
 4. Проаналізувати організацію фінансового контролю на регіо­нальному рівні.
 5. Розглянути шляхи підвищення рівня фінансового планування та фінансового контролю.
 6. Особливості управління фінансами в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.
 7. Особливості управління фінансами в районах великих міст.

Завдання 7. Фінансове забезпечення

підприємств комунальної власності

 1. Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності.
 2. Визначити та охарактеризувати порядок розподілу доходів від реалізації продукції робіт та послуг підприємств комунальної форми власності.
 3. Напрями вдосконалення роботи підприємств комунальної форми власності.
 4. Визначити показники і методи оцінювання фінансового стану підприємств комунальної форми власності.
 5. Напрями вдосконалення контролю з боку фінансових відділів, органів Державного казначейства та органів Державної подат­кової адміністрації за діяльністю підприємств комунальної форми влас­ності.
 6. Визначити особливості системи оподаткування підприємств комунальної форми власності і нормативи відрахувань до цільових державних фондів.

 
загрузка...