загрузка...
 
Ч
Повернутись до змісту

Ч

ЧАС – одна з основних об'єктивних форм існування матерії, яка виявляється тривалістю буття.

Ч. адаптації – час, протягом якого відбувається адаптація;

ч. зорового відчуття – час від початку впливу світла на сітківку до виникнення зорового відчуття;

ч. згортання крові – показник загальної коагулювальної активності крові: час від моменту контакту крові із сторонньою поверхнею in vitro до формування згустка;

ч. корисний – мінімальний період часу, протягом якого постійний електричний струм порогової сили повинен діяти на тканину, щоб викликати її збудження;

ч. кровотечі – один з показників, що характеризує фізіологічний механізм припинення кровотечі (первинного мікроциркуляторного гемостазу); час від моменту стандартного проколу пальця до припинення кровотечі;

ч. кровообігу крові – час, за який частка крові одноразово проходить велике і мале коло кругообігу (у людини 20-23 с або 27 систол);

ч. протромбінів – показник інтенсивності процесів згортання крові на стадії перетворення протромбіну на тромбін, у нормі 12-15 с;

ч. реакції – величина прихованого періоду довільної або словесної реакції людини на зовнішній сигнал: час від початку подразнення до початку відповідної реакції;

ч. рекальцифікацїї – показник загальної активності згортальної системи крові, що визначається шляхом порівняння часу згортання досліджуваної крові з часом згортання крові, надмірно насиченої іонами кальцію, у нормі 125-140 сек.;

ч. рефлексу – ч. від початку подразнення рецептора до початку відповідного рефлексу;

ч. р. дійсний – ч. проведення збудження з аферентного на еферентний нейрон рефлекторної дуги (тобто через центральний синапс);

ч. тромбіновий – тривалість згортання плазми крові після додавання до неї стандартного розчину тромбіну.

ЧАСТОТА – величина, що виражає кількість рухів, коливань, повторень за одиницю часу.

Ч. пульсу – величина, яка характеризує частоту серцевих скорочень за 1 хв., у нормі 60-80.

ЧОРНА РЕЧОВИНА – ядро екстрапірамідної системи, розміщене у ніжці великого мозку.

ЧУТЛИВІСТЬ – здатність  організму сприймати подразнення навколишнього середовища або від власних тканин і органів.

Ч. больова – специфічний вид чутливості, спрямований на попередження пошкоджуючого або загрозливого впливу;

ч. вібраційна – ч. до низькочастотних коливань, різновид пропріоцептивної чутливості;

ч. вісцеральна – інтероцептивна ч., яка виникає під час збудження рецепторів внутрішніх органів;

ч. глибока – м'язово-суглобове відчуття положення тіла або окремих його частин у просторі;

ч. дискримінаційна – здатність розрізняти два однакові подразнення різної локалізації, що діють одночасно;

ч. диференціальна – здатність організму сприймати зміну інтенсивності подразнення;

ч. дотикова –сприйняття за допомогою нервових закінчень, або рецепторів, деяких подразнень навколишнього середовища (тепла, тиску, холоду тощо).

ч. екстерорецептивна – ч., що виникає під час збудження екстерорецепторів;

ч. інтерорецептивна – ч., що виникає під час збудження інтерорецепторів;

ч. слуху – ч. слухових рецепторів до звукових подразнень;

ч. с. абсолютна – мінімальна інтенсивність звуку, необхідна для розпізнавання звуку від постійного фону шумів;

ч. смакова – специфічна здатність людини і тварини реагувати на хімічний склад речовин, які потрапляють на рецептори ротової порожнини.

ЧХАННЯ – складний руховий процес, який виникає під час механічного подразнення рецепторів трійчастого нерва у порожнині носа.загрузка...