загрузка...
 
Зміст навчальної дисципліни за темами
Повернутись до змісту

Зміст навчальної дисципліни за темами

Тема 1.  Основні підходи до феномену творчості у психологічних дослідженнях

1.1.   Проблема розвитку творчості в зарубіжній психології .

1.2. Історія розвитку досліджень творчості у вітчизняній психології. Дослідження творчості з позицій системного підходу.

Тема 2. Психологічна характеристика творчої особистості та її структури

2.1.  Поняття «творча особистість».

2.2.  Креативність і креативна особистість.

2.3.   Модель Гілфорда та теорія  «інтелектуального порога»Торренса.

2.4. Психологічні особливості творчої особистості.

Тема 3. Вікова динаміка та проблема розвитку творчості

3.1. Дослідження  творчої обдарованості О.М.Матюшкіна.

3.2. Дитяча творчість. Гра і фантазія. Чинники розвитку обдарованості ( В.О.Моляко).

 3.3. Уява і творчість. Розвиток творчого потенціалу особистості

«Саморух» творчої особистості( Г. С. Костюк).

3.4. Концепція самоактуалізації А. Маслоу.

Тема 4. Психологічна структура творчості

4.1. Загальна природа творчого процесу.

4.2. Механізми творчості.

4.3.  Роль інсайту в творчій діяльності.

4.4. Структура творчого процесу. Стадії творчого процесу.      загрузка...