загрузка...
 
Підсумковий контроль знань студентів Вимоги до оцінювання знань студентів
Повернутись до змісту

Підсумковий контроль знань студентів Вимоги до оцінювання знань студентів

До заліку допускаються студенти, які відвідували лекційні заняття, опрацювали рекомендований мінімум навчальних завдань, прозвітували про самостійну роботу, виконали запропоновані  реферативні роботи.

Важливою передумовою допуску до заліку є відпрацювання пропущених лекційних занять. Контроль проводиться, як правило, шляхом письмового виконання індивідуальних завдань із подальшою перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки.

Критерії оцінювання:

обсяг і глибина знань;

вміння критично і творчо розглянути програмний матеріал, робити самостійні логічні висновки;

вміння пов’язувати теоретичні знання й практичні навички;

обізнаність із основною та додатковою літературою;

вміння чітко, точно й правильно оформлювати відповідь на всі теоретичні питання;

рівень  психологічної та загальної культури.загрузка...