загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту

Вступ

Курс "Експлуатація та обслуговування машин" є одним з обов'язкових курсів при підготовці студентів спеціальності "Гідравлічні і пневматичні машини". Інформація щодо питань  експлуатації та обслуговування гідравлічних машин розрізнена і немає єдиного підручника з цієї дисципліни.

Мета цього конспекту – допомогти студентам опанувати необхідний   обсяг знань із зазначеної дисципліни, скоротити час на самостійну підготовку, сконцентровано викласти основні поняття та визначення і загальні принципи раціональної експлуатації промислового обладнання.

Конспект лекцій написано у стислій формі, у ньому наведені відомості з основних тем курсу. Він складається з дев'яти тем. У першій темі подані  основні терміни і розглянута структурна схема машини, визначена характеристика основних видів промислового обладнання. У другій  наведено  гідравлічне обладнання і розглянуто принцип дії  основних його видів. Далі розглянуто зношення машин і методи його виміру. Теми 4-5 присвячені надійності машин і математичним основам її розрахунку, а також методам статистичного  опрацювання інформації про надійність. Далі (теми 6-8) розглянуті технічна експлуатація та система технічного обслуговування машин, особливості експлуатації і обслуговування насосного обладнання. В останній, дев'ятій темі наведені ремонт і відновлення працездатності машин, особливості обслуговування та відновлення гідравлічних  машин.

Після вивчення даного конспекту додаткові знання студент може отримати з рекомендованої літератури.загрузка...