загрузка...
 
6.7 Вплив умов експлуатації на технічний стан машин
Повернутись до змісту

6.7 Вплив умов експлуатації на технічний стан машин

На умови експлуатації машини впливають зовнішні та внутрішні чинники. До зовнішніх належать кліматичні умови, рівень технічного обслуговування та ремонту. До внутрішніх - конструктивні та технологічні чинники деталей, їх складових частин та складальних одиниць машини. Розглянемо зовнішні чинники.

1 Кліматичні умови. Це температура, вологість, забруднення повітря пилом, атмосферні опади, сонячна радіація, властивості ґрунту та ін.:

а) забруднення повітря пилом можливе у межах від 0,05 г/м3 (легкі умови) до 1 г/м3 і більше (складні умови). Пил потрапляє в мастила, і при цьому збільшуються інтенсивність зносу поверхонь тертя;

б) при низьких (мінусових) температурах збільшується механічний опір та тертя і відповідно знос. При збільшенні температури (400С і вище) відбувається перегрів робочих рідин, зменшується в’язкість мастила і відповідно товщина змащувального шару, що призводить до збільшення тертя;

в) збільшення вологості повітря зумовлює збільшення корозії деталей машин;

 г) сонячна радіація  спричиняє хімічне руйнування матеріалів (гуми, пластмас, фарби та ін.);

д) хімічний склад ґрунту впливає на зношення ходових частин транспортних машин.

2 Рівень технічного обслуговування та ремонту. Зовнішні чинники – це несвоєчасні регулювання з’єднань, заміни змащувальних матеріалів, заміни деталей та інше, що значно збільшують динамічні навантаження на складові машини. При цьому збільшуються зношення і вібрація, а ресурс зменшується в 2-3 рази. Аналогічний результат спостерігається і при неякісному виконанні ремонту.

До внутрішніх чинників відносять конструктивно-технологічні.  Це такі, що впливають на умови експлуатації машин: рівень проектування машин і якість їх виготовлення. Від цих двох груп чинників у основному залежать показники надійності та ефективності роботи машин.загрузка...