загрузка...
 
7 Система технічного обслуговування  машин 7.1 Основні положення планово - попереджувальної системи технічного обслуговування  машин
Повернутись до змісту

7 Система технічного обслуговування  машин 7.1 Основні положення планово - попереджувальної системи технічного обслуговування  машин

Типовою системою технічного обслуговування та ремонту обладнання  називається сукупність взаємозв’язаних положень та норм, що визначають організацію і виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту обладнання з метою збереження протягом обумовленого часу при заданих умовах експлуатації, продуктивності, точності та інших показників, гарантованих супроводжувальною технічною документацією заводів –виробників.

Комплекс робіт, що регламентується “Типовою системою”, поділяють на два види.

1 Технічне обслуговування (ТО), до якого відносять роботи щодо підтримання працездатності обладнання при його збереженні, транспортуванні, підготовці до експлуатації та безпосередньо експлуатації.

2 Ремонт, до якого відносять роботи щодо підтримання і відновлення працездатності обладнання.

Основна відмінність ТО від планового ремонту полягає в тому, що при ремонті необхідна вимушена заміна деталей, а при ТО заміна відбувається у міру необхідності  залежно від технічного стану машин.

Плановість системи ТО і ремонту машин зумовлена тим, що машину, як правило, ставлять на ТО і ремонтують у плановому, тобто  регламентованому порядку.

Запобіжність системи полягає в тому, що всі операції з ТО та ремонту виконують попередньо до появи  відмови (несправності).

Для проведення технічного обслуговування “Типовою системою” визначають:

Склад обов’язкових (регламентованих) операцій обслуговування.

Періодичність їх виконання.

Розподіл обов’язків між виконавцями.

Трудомісткість і вартість кожної операції.

Організацію виконання обслуговування та контроль за його якістю.

Форми оплати праці робітників.

Організацію планування, облік виконання та аналіз результатів ТО.

Типова система передбачає організацію та аналіз доцільності використання обладнання, його модернізації або списання.загрузка...