загрузка...
 
8.3 Характеристика насосної установки. Робочий режим
Повернутись до змісту

8.3 Характеристика насосної установки. Робочий режим

 

 

Рисунок 8.2 – Схема насосної установки:1,2 – приймальний і напірний резервуари; 3 – насос

Розглянемо найпростішу схему насосної установки (рис.8.2). Характеристикою насосної установки називається залежність потрібного напору від витрати рідини

Нпотр=f(Q).         (8.1)

Для переміщення рідини від приймального до напірного резервуарів необхідно витратити енергію (потрібний  напір Нпотр).

Потрібний напір визначається за формулою

,                          (8.2)

де Нг – геометрична висота, м; р2 – р1 – різниця тисків у резервуарах, Па; ?hвт – сумарні гідравлічні втрати на всмоктувальному і напірному трубопроводах, м.

Статичний напір не залежить від подачі Q:

,                                    (8.3)

тоді

.                                 (8.4)

Для турбулентного режиму руху рідини

,                                      (8.5)

де k – опір трубопроводів насосної установки.

Характеристика трубопроводу

.                                     (8.6)

Робочий режим насоса

Насос даної насосної установки працює у режимі, при якому потрібний напір дорівнює напору насоса, тобто при якому енергія, що споживається при русі рідини по трубах насосної установки Нпотр, дорівнює енергії, яка передається рідині насосом, тобто

Нпотр=Нн.                                          (8.7)

Для визначення режиму роботи насоса необхідно в однакових масштабах нанести характеристику насоса Нн і характеристику насосної установки Нпотр. Точка перетину характеристик – робоча точка. Вона визначає робочий режим (рис.8.3).

 

Рисунок 8.3 – Визначення режиму роботи насосазагрузка...