загрузка...
 
8.5  Експлуатація насосних установок 8.5.1 Організація експлуатаційної служби
Повернутись до змісту

8.5  Експлуатація насосних установок 8.5.1 Організація експлуатаційної служби

Надійність роботи насосної установки залежить від організації експлуатаційної служби. Вона забезпечується постійним утриманням усього обладнання, трубопроводів, арматури і приладів у робочому стані. Порядок і режим експлуатації насосної установки обумовлюються її призначенням.

Керівництво експлуатацією здійснює інженерно-технічний працівник відділу головного механіка або головного енергетика.

В обов’язки відповідальної особи входить:

а) систематичний контроль за роботою обслуговуючого персоналу;

б) прийняття відповідальних рішень для зміни режимів роботи обладнання;

в) забезпечення безпечної експлуатації насосної установки;

У приміщенні насосної станції повинні бути вивішені інструкції з експлуатації обладнання і схема насосної установки.

В інструкціях повинні бути зазначені:

а) права і обов’язки обслуговуючого персоналу;

б) послідовність операцій під час пуску і зупинення;

в) режими роботи насосних агрегатів;

г) способи усунення характерних несправностей;

д) рекомендації щодо техніки безпеки і протипожежних заходів.

Особа, яка обслуговує насосну установку, повинна знати будову насосного агрегату, принцип його роботи, призначення і розміщення запірно-регулюючої апаратури та контрольно-вимірювальних приладів.

Персонал насосної станції повинен  оперативно діяти у випадках  виявлення несправностей у роботі насосної установки.

 загрузка...