загрузка...
 
9.2 Структура ремонтного циклу
Повернутись до змісту

9.2 Структура ремонтного циклу

Усі види робіт з планового технічного обслуговування та ремонту виконуються у визначеній послідовності, утворюючи цикли, що повторюються.

Ремонтний цикл – це сукупність різних видів планового ремонту, які повторюються і виконуються в передбаченій послідовності через встановлену однакову кількість годин роботи обладнання, що називаються міжремонтними періодами.

Ремонтний цикл завершується капітальним ремонтом.

Структура ремонтного циклу – це перелік ремонтів, що входять до його складу, і розміщених у послідовності їх виконання.

Наприклад:

КР – ПР – ПР – СР – ПР – ПР – КР,

КР – капітальний ремонт; ПР – поточний ремонт; СР – середній ремонт.

Тривалість ремонтного циклу – це кількість годин роботи обладнання, протягом яких виконуються всі ремонти, що входять до його складу.

Простої обладнання, пов’язані з виконанням планових і непланових ремонтів і технічним обслуговуванням, у тривалість ремонтного циклу не входять. Тривалість ремонтного циклу зображують розмірною лінією між капітальними ремонтами, з яких розпочинається і завершується цикл. Над розмірною лінією показують тривалість циклу в годинах. Наприклад:

 

Міжремонтний період – це період між двома послідовними плановими ремонтами.

Тривалість міжремонтного періоду дорівнює тривалості всього ремонтного циклу, поділеній на кількість внутрішніх ремонтів циклу плюс 1. У нашому випадку внутрішніх      ремонтів 5:

ТМР = 20000:(5+­­­­­­­­1) = 3333 год.загрузка...