загрузка...
 
ОРУДНИЙ ВІДМІНОК
Повернутись до змісту

ОРУДНИЙ ВІДМІНОК

Таблиця 4 – Орудний відмінок однини

Називний

відмінок

(що?)

Орудний

відмінок

(з ким?)

Називний

відмінок

(що?)

Орудний

відмінок

(з чим?)

син

з сином

вікно

з вікном

друг

з другом

слово

зі словом

декан

з деканом

завдання

із завданням

геній

з генієм

буква

з буквою

викладач

з викладачем

таблиця

з таблицею

циркуль

з циркулем

функція

з функцією

Завдання 6 Напишіть, розкриваючи дужки.

Зразок: (Іван), познайомся з (моя подруга Олена). Ми сьогодні разом (оглядати) місто. – Іване, познайомся з моєю подругою Оленою. Ми сьогодні разом оглядатимемо місто.

1 (Петро), коли ти (писати) листи? Я хочу піти з (ти) на пошту.

2 Він працював разом з (моя давня подруга).

3 Моя подруга хоче познайомитися з (мій рідний брат).

4 Учора ми зустрілися з (видатні українські письменники).

5 Іван і Оксана хочуть піти з (я) в магазин «Український сувенір».

6 Ми сьогодні (слухати) українські пісні. Слухайте з (ми)!

7 Вони (читати) українські вірші. Ви хочете читати з (вони)?

8 Це Оксана. Ви знайомі з (вона)? Ви разом (вивчати) українську мову.

Орудний відмінок предиката

Хто є ким?

Що є чим?

Андрій буде юристом, Павло – економістом, а Петро – журналістом.

Інформатика є технічною наукою, що вивчає прийоми створення, зберігання та обробки інформації.

Завдання 7 Напишіть, ким хочуть бути ваші друзі.

Назви професій: економіст, історик, філолог, географ, геолог, біолог, фізик, хімік, математик, будівельник, інженер, актор, музикант, співак, композитор, поет, письменник, соціолог, учитель, лікар.

Завдання 8 Прочитайте речення. Замініть називний відмінок предиката на орудний відмінок предиката.

1 Модель речення має бути такою: що є чим?

а) Математика – це наука, яка має своїм об’єктом просторові форми і кількісні відношення.

Математика є …

б) Вектор – це напрямлений відрізок.

Вектор є …

2 Модель речення має бути такою: чим є що?

а) Алгебра – це частина математики, яка вивчає загальні властивості дій над різними величинами і розв’язання рівнянь.

Алгеброю є …

б) Нуль-вектор (або нульовий вектор) – це вектор, початок і кінець якого збігаються.

Нуль-вектором є …

Завдання 9 Відповідайте на запитання.

1 Одиничний вектор – це вектор, довжина якого дорівнює одиниці. – Що є одиничним вектором?

2 Вектори, які мають протилежні напрямки та рівні за довжиною, – це протилежні вектори. – Що є протилежними векторами?

3 Вектори, які лежать на паралельних або на одній прямій, – це колінеарні вектори. – Що є колінеарними векторами?

4 Вектори, які лежать у паралельних площинах (або в одній площині), – це компланарні вектори. – Що є компланарними векторами?

Таблиця 5 – Орудний відмінок множини (значення предиката)

 

Закінчення

Приклад

Іменник

-ами

-ями

Мої друзі хочуть стати економістами, філологами,

учителями, лікарями.

Прикметник

-ими

-іми

Мої друзі хочуть бути хорошими спеціалістами,

справжніми професіоналами.

Прочитайте і запишіть синонімічні структури.

Що є що?

Що є чим?

Вектор – геометричне поняття, яке характеризується числом (довжиною) і напрямом.

Вектор є одним з основних геометричних понять, яке характеризується числом (довжиною) і напрямом.

Завдання 10 Прочитайте текст, знайдіть в тексті конструкції з орудним предиката, замініть їх синонімічними структурами.

Вектором називається напрямлений відрізок. Вектор іноді позначається однією малою буквою жирного шрифту (а, b) або такою самою буквою світлого шрифту з рискою вгорі ?, b.

Модулем вектора а називається його довжина, він позначається символом |а| або просто а.

Нуль-вектором (або нульовим вектором) називається вектор, початок і кінець якого збігаються. Нуль-вектор позначається символом 0.

Одиничним називається вектор, довжина якого дорівнює одиниці.

Вектори, які лежать на паралельних або на одній прямій, називаються колінеарними.

Вектори, які мають протилежні напрямки та рівні за довжиною, називаються протилежними.

Вектори, які лежать у паралельних площинах (або в одній площині), називаються компланарними.

Завдання 11 Відповідайте на запитання, використовуючи інформацію завдань 8-10.

1 Що таке вектор?

2 Як позначається вектор?

3 Що називається модулем вектора?

4 Як позначається модуль вектора?

5 Що таке нуль-вектор?

6 Як позначається нуль-вектор?

7 Що називається одиничним вектором?

8 Як позначається одиничний вектор?

9 Що таке колінеарний вектор?

10 Як позначається колінеарний вектор?

11 Що називається протилежними векторами?

12 Що таке компланарні вектори?загрузка...