загрузка...
 
Тема 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ
Повернутись до змісту

Тема 2 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ

Конструкції класифікації

що (Н.в.)

поділяється

на що (З.в.)

 

Механіка поділяється на статику, кінематику, динаміку. –

На що поділяється механіка?

Механіка поділяється на статику, кінематику, динаміку. – Що поділяється на статику, кінематику, динаміку?

що (З.в.)

поділяють

(можна поділити )

на що (З.в.)

 

Механіку поділяють (можна поділити) на статику, кінематику, динаміку. – Що поділяють (можна поділити) на статику, кінематику, динаміку?

залежно від чого (Р.в.)

що (З.в.)

поділяють

на що (З.в.)

за чим (О.в.) що (З.в.) поділяють

 на що (З.в.)

 

Залежно від чого: залежно від властивостей, від складу, від будови, від структури, від форми, від зовнішнього вигляду, від належності до чого-небудь і т. ін.

Залежно від властивостей і складу всі речовини поділяють на прості та складні. – Залежно від чого всі речовини поділяють на прості та складні?

 

За чим: за властивостями, за складом, за будовою, за структурою, за формою, за зовнішнім виглядом, за наявністю, за належністю до чого-небудь і т.ін.

За властивостями і складом усі речовини поділяють на прості та складні. – За чим всі речовини поділяють на прості та складні?

Конструкції належності предмета до класу

що (Н.в.)

належить

до чого (Р.в.)

що (Н.в.) відносять до чого (Р.в.)

 

що (В.п.) можна віднести до чого (Р.в.)

Електрон належить до елементарних частинок. – До чого належить електрон?

Електрон відносять до елементарних частинок. – До чого відносять електрон?

Електрон можна віднести до елементарних частинок. – Що можна віднести до елементарних частинок?

Завдання 1 Складіть речення, використовуючи різні конструкції класифікації.

а) конструкції класифікації.

Зразок: Мови програмування: мови високого рівня, машинно-залежні мови.

Мови програмування поділяються (можна поділити) на мови високого рівня і машинно-залежні мови.

1 Електронно-обчислювальні машини: універсальні, проблемно-орієнтовані (спеціалізовані).

2 Фізика: класична фізика, квантова фізика.

3 Механічний рух: рівномірний, нерівномірний.

б) конструкції належності, віднесення предмета до класу.

Зразок: АЛГОЛ, КОБОЛ, ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ (мови високого рівня).

АЛГОЛ, КОБОЛ, ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ належать до мов високого рівня.

АЛГОЛ, КОБОЛ, ФОРТРАН, ПАСКАЛЬ відносять до мов високого рівня.

1 Супер-ЕОМ, великі ЕОМ, середні ЕОМ, малі ЕОМ (сучасні ЕОМ).

2 Механічні, електромеханічні, електромагнітні та інші коливання (коливальні рухи).

Завдання 2 Складіть два варіанти речень, вказавши на ознаку, за якою проводять класифікацію.

Зразок: Усі стани речовин поділяють на три агрегатні стани (основні фізичні властивості речовини).

За основними фізичними властивостями всі стани речовин поділяють на три агрегатні стани.

Залежно від основних фізичних властивостей усі стани речовин поділяють на три агрегатні стани.

1 Сучасні ЕОМ поділяються на кілька класів: супер-ЕОМ, великі ЕОМ і малі ЕОМ (швидкодія: кількість елементарних арифметичних або логічних операцій, що виконуються за секунду).

2 Обчислювальні машини поділяють на два основні класи: аналогові і цифрові (вид інформації, що переробляється).

Завдання 3 Вставте потрібне дієслово.

1 Обчислювальні машини ... на аналогові і цифрові.

2 Фізику ... на окремі частини.

3 Мови високого рівня і машинно-залежні мови ... до мов програмування.

Завдання 4 Прослухайте текст. Відповідайте на запитання:

1 Скільки ознак класифікації наведено в тексті?

2 Які це ознаки?

Класифікація ЕОМ

За різними ознаками існуючі ЕОМ можна поділити на різні класи. Наприклад, залежно від виду інформації, що переробляється, ЕОМ поділяються на аналогові й цифрові. Аналогова машина оперує інформацією, поданою у вигляді постійних величин, що змінюються.

До таких величин належать сила струму, напруга в електричному ланцюзі. Ці машини призначені для розв’язання завдань певного типу. Цифрові машини є більш універсальним обчислювальним засобом, оскільки оперують інформацією, поданою в дискретному (цифровому) вигляді.

За швидкодією ЕОМ поділяють на кілька класів: супер-ЕОМ, великі ЕОМ, середні ЕОМ і малі ЕОМ. Усі вони розрізняються за швидкістю виконання операцій і мають різні сфери застосування.

Крім того, залежно від можливостей ЕОМ можна поділити на два види – універсальні і проблемно-орієнтовані (спеціалізовані).

Завдання 5 Прочитайте текст і намалюйте схему класифікації ЕОМ за різними ознаками.загрузка...