загрузка...
 
Будова ЕОМ
Повернутись до змісту

Будова ЕОМ

Незважаючи на різноманітність існуючих ЕОМ, усі вони мають однакову структуру: ЕОМ містять три основні блоки – процесор, пам’ять і пристрої введення-виведення.

Процесор – центральний пристрій ЕОМ, в якому йде обробка інформації відповідно до певної програми. До складу процесора входять два блоки: арифметико-логічний пристрій (АЛП), призначений безпосередньо для виконання операцій, і пристрій управління (ПУ), який виробляє послідовність сигналів для виконання операцій.

Пам’ять призначена для зберігання програми роботи машини, а також для запису і зберігання початкової, проміжної і кінцевої інформації.

Сучасні ЕОМ мають кілька видів пам’яті: оперативну пам’ять, або оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП), і зовнішню пам’ять, або зовнішній запам’ятовуючий пристрій (ЗЗП). Оперативна пам’ять має високу швидкодію, її місткість становить десятки і сотні мегабайт. Місткість ЗПЗ досягає кількох десятків і сотень гігабайт.

І нарешті, введення початкової інформації і виведення результатів здійснюєьтся за допомогою пристроїв введення-виведення. Основними пристроями є дисплей (монітор), клавіатура, миша. Виведення інформації здійснюється на дисплей або папір (за допомогою пристрою для друкування). Крім того, складовими частинами ПВВ можуть бути різні спеціалізовані пристрої: графічні пристрої; абонентські пункти, пристрої зв’язку з іншими ЕОМ та ін.

Така схема є характерною для ЕОМ I і II покоління, які мали постійну конфігурацію вхідних блоків.

Завдання 5 Прочитайте текст і перевірте, чи правильно ви намалювали схему, розкажіть основну інформацію тексту за допомогою схеми.

 

Завдання 6 Машини III і IV поколінь, які дістали назву обчислювальних систем (ОС), будуються за модульним принципом, що дозволяє мати ОС зі змінним складом залежно від функцій. Опишіть один із таких варіантів, наведений на схемі. Запам’ятайте значення скорочень.

ЦПУ– центральний пристрій управління

KBВ – канали введення-виведення

МК – мультиплексний канал (для підключення низькошвидкісних зовнішніх пристроїв)

СК – селекторний канал (для підключення високошвидкісних пристроїв)загрузка...