загрузка...
 
Тема 4 ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА
Повернутись до змісту

Тема 4 ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА

Конструкції якісної характеристики

що (Н.в.)

має що (З.в.)

ЕОМ має високу швидкість виконання операцій. –  Що (Н.в.) має високу швидкість виконання операцій?

ЕОМ має високу швидкість виконання операцій. – Що (З.в.) має ЕОМ?

Алгоритм має чотири основні властивості. – Що має алгоритм?

Конструкція найбільш типова для мови технічних спеціальностей.

що (Н.в.) характеризується чим (О.в.)

Перш за все, алгоритм характеризується детермінованістю (тобто однозначністю отримуваного результату за одних і тих самих числових даних.) – Чим характеризується алгоритм?

Конструкція вживається, коли йдеться про головні, важливі в даному контексті властивості.

що (Н.в.) властиве (притаманне )

чому (Д.в.)

чому (Д.в.) властиве (притаманне ) що (Н.в.)

 

ЕОМ властива (притаманна) висока швидкість виконання операцій. – Що властиве ЕОМ?

ЕОМ властива (притаманна) висока швидкість виконання операцій. – Чому властива (притаманна) висока швидкість виконання операцій?

для чого характерне що (Н.в.)

Для ЕОМ характерна висока швидкість виконання операцій. – Для чого характерна висока швидкість виконання операцій?

 

Для ЕОМ характерна висока швидкість виконання операцій. – Що характерне для ЕОМ?

Наведені конструкції можуть мати у своєму складі слова властивість, здатність, після яких вживається інфінітив (або іменник в Д.в. після слова здатність).

Зверніть увагу на запитання!

Метали мають властивість змінювати форму noд дією температури. – Яку властивість мають метали?

що (Н.в.) здатне + інфінітив

ЕОМ здатна швидко і точно виконувати необхідні операції. – Що здатне швидко і точно виконувати необхідні операції?

ЕОМ здатна швидко і точно виконувати необхідні операції. – Що здатна робити ЕОМ?

Зверніть увагу!

1 При якісній характеристиці предметів, явищ часто використовуються іменники ж. р. із суф. -ість: швидкість, точність, вартість і т.ін.

2 Якісна характеристика може виражатися короткою формою прикметника і атрибутивними конструкціями (іменник у різних відмінках).

Функції ЕОМ різноманітні. – Які функції ЕОМ?

ЕОМ з високою швидкодією, гнучкістю програмного забезпечення знаходять широке застосування в різних сферах людської діяльності. – Які ЕОМ знаходять широке застосування в різних сферах людської діяльності?

Завдання 1 Поставте слова з дужок у потрібній формі.

1 Аналогові обчислювальні машини (АОМ) мають низку переваг (висока швидкодія, низька вартість).

2 Проте вони мають і недоліки (невисока точність виконання операцій, мала універсальність).

3 Цифрові обчислювальні машини (ЦОМ) характеризуються (різна точність обчислень, яка визначається кількістю значущих рядів оброблюваних числових значень).

4 Крім того, ЦОМ відрізняються (універсальність, тобто можливість вирішувати широке коло завдань).

5 (Гібридні обчислювальні машини) властиві позитивні якості АОМ і ЦОМ.

Завдання 2 Напишіть синонімічні конструкції.

Зразок: ЕОМ мають високу швидкодію, низьку вартість, малі розміри.

Для ЕОМ характерні висока швидкодія, низька вартість, малі розміри.

1 Міні-ЕОМ мають більш широкий набір команд, вищу точністю обчислень.

2 Середнім ЕОМ властиві універсальність, збільшена місткість пам’яті.

3 Функції ЕОМ різноманітні.

4 Усі елементарні частинки характеризуються однаковим за абсолютною величиною зарядом.

Завдання 3 Поставте запитання до виділених слів.

1 АОМ мають високу швидкодію, низьку вартість.

2 Для ЦОМ характерна різна точність обчислень.

3 ЦОМ властива універсальність.

4 Алгоритм характеризується дискретністю, тобто можливістю розділення його на окремі дії.

5 Структура ЕОМ загалом однакова.

6 Універсальні ЕОМ здатні вирішувати широке коло проблем.

Завдання 4 Відповідайте на запитання, використовуючи інформацію завдань 1–3.

1 Які переваги характерні для АОМ?

2 Які недоліки мають АОМ?

3 Якими властивостями (чим) характеризуються ЦОМ?

4 Які властивості (що) притаманні мікро-ЕОМ?

5 Чим характеризуються міні-ЕОМ?

6 Якою є структура ЕОМ?

Завдання 5 Закінчіть речення, використовуючи слова і словосполучення для довідок.

1 Операційні ресурси ЕОМ характеризуються ...

2 Мікро-ЕОМ властиві ...

3 Порівняно з мікро-ЕОМ міні-ЕОМ мають ...

4 ЕОМ володіють здатністю ....

5 Середні ЕОМ на відміну від міні-машин мають ...

6 В інформаційних системах використовуються ЕОМ ...

7 Структура, функціональні можливості і вартість сучасних ЕОМ ...загрузка...