загрузка...
 
Слова і словосполучення для довідок:
Повернутись до змісту

Слова і словосполучення для довідок:

1 ... виконувати від десятків тисяч до кількох мільйонів операцій за секунду.

2 ... збільшену місткість пам’яті, ширшу номенклатуру пристроїв введення-виведення.

3 ... такими параметрами, як середня швидкодія ЕОМ, наявність різних типів і місткостей пам’яті та ін.

4 ... висока швидкодія, низька вартість, малі розміри.

5. ... більш широкий набір команд, вищу точність обчислень, значну місткість пам’яті.

6 ... досить високою продуктивністю.

7 ... різноманітні.

Завдання 6 Прослухайте текст і запишіть класи, на які поділяються ЕОМ.

В основу функціонування ЕОМ покладений принцип програмного управління. Він полягає в тому, що всі дії, які виконуються машиною, задаються за допомогою спеціальної програми.

Для виконання роботи ЕОМ повинні мати апаратні і програмні засоби. Апаратні засоби – це процесор і пам’ять, програмні є сукупністю всіх програм регулярного застосування. Обидва види засобів визначають операційні ресурси ЕОМ, необхідні для вирішення завдання.

Операційні ресурси характеризуються такими параметрами, як середня швидкодія ЕОМ, наявність різних типів і місткостей пам’яті машини, пристрої введення-виведення, склад програм-ного забезпечення.

Операційні ресурси визначають продуктивність ЕОМ. За продуктивністю ЕОМ поділяють на кілька класів.

Перший клас – мікро-ЕОМ, тобто ЕОМ, створені на базі мікропроцесорів. Вони характеризуються порівняно малою розрядністю обчислень, обмеженим набором команд, але мають високу швидкодію і відрізняються низькою вартістю та малими габаритами. Мікро-ЕОМ застосовуються для створення проб-лемно-орієнтованих і спеціалізованих обчислювальних машин, використовуються як нова елементна база автоматизованих систем.

Інший клас – міні-ЕОМ. Порівняно з мікро-ЕОМ вони мають більш широкий набір команд; вищу точність обчислень, значну місткість пам’яті. Міні-ЕОМ належать до проблемно-орієнто-ваних машин. Основне призначення – управління технологічним устаткуванням, первинна обробка інформації та ін. Для них характерний широкий діапазон швидкодії. У той самий час міні-ЕОМ досить універсальні, щоб вирішувати широке коло завдань.

Обчислювальні машини наступних класів (середні і великі) належать до універсальних ЕОМ і відрізняються переважно за показниками продуктивності. На відміну від міні-ЕОМ вони є більш універсальними, мають збільшену місткість пам’яті, ширшу номенклатуру пристроїв введення-виведення.

Для великих ЕОМ характерна вища продуктивність.

Машини надвисокої продуктивності, або супер-ЕОМ, є багатомашинними обчислювальними комплексами. Вони здатні виконувати сотні мільйонів операцій за секунду.

Завдання 7 Прочитайте текст і запишіть ознаки (характеристики) виділених класів. Складіть фрази, використовуючи різні конструкції характеристики.загрузка...