загрузка...
 
Тема 5 ПОРІВНЯННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ (ОЗНАК) ПРЕДМЕТІВ
Повернутись до змісту

Тема 5 ПОРІВНЯННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ (ОЗНАК) ПРЕДМЕТІВ

Тотожність ознак

що (Н.в.) і що (Н.в.)

мають рівні (однакові) параметри (властивості)

Трикутники ABC і ДЕГ мають рівні площі. – Які площі мають трикутники ABC і ДЕГ?

Трикутники ABC і ДЕГ мають рівні площі. – Що має рівні площі? (Які трикутники мають рівні площі?)

що (Н.в.)

має такі самі параметри (ті самі параметри), що і (= як і)

Трикутник ABC має таку саму площу, як і трикутник ДЕГ. – Яку площу має трикутник ABC?

Трикутник ABC має таку саму площу, як і трикутник ДЕГ.– Що має таку саму площу, як і трикутник ДЕГ? (Який трикутник має таку саму площу, як і трикутник ДЕГ?)

у чого (Р.в.) і чого (Р.в.) рівні (однакові, одні й ті самі) властивості

У трикутника ABC і трикутника ДЕГ рівні площі. – Які площі у трикутника ABC і трикутника ДЕГ?

У трикутника ABC і трикут-ника ДЕГ рівні площі. – У чого і чого рівні площі? (У яких трикутників рівні площі?)

у чого (Р.в.)

такі самі (ті самі) властивості, як і ...

У трикутника ABC така сама площа, як і в трикутника ДЕГ. – Яка площа у трикутника ABC?

У трикутника ABC така сама площа, як і в трикутника ДЕГ. – У чого така сама площа, як і в трикутника ДЕГ? (У якого трикутника така сама площа, як і в трикутника ДЕГ?)

 

рівний (рівна, рівне, рівні)

однаковий (однакова, однакове, однакові)

тотожний (тотожна, тотожне, тотожні) та ін.

Трикутники ABC і ДЕГ рівні за площею. – Які трикутники ABC і ДЕГ за площею?

Площі трикутників ABC і ДЕГ рівні. – Які площі трикутників ABC і ДЕГ?

Функції медіани і висоти в рівнобедреного трикутника тотожні. – Які функції медіани і висоти в рівнобедреного трикутника?

Подібність ознак

що (Н.в.) і що (Н.в.)

схожі один на одного (між собою)

схожі один з одним (між собою)

близькі один до одного (між собою)

подібні один до одного

за чим (О.в.)

ЕОМ першого і другого покоління схожі один на одного за структурою. – За чим схожі ЕОМ першого і другого покоління?

ЕОМ першого і другого покоління схожі один на одного за структурою. – Що схоже один на одного за структурою?

 

що (Н.в.)

схоже

 

близьке

 

подібне

 

схоже

  за чим

на що (З.в.)

до чого (Р.в.)

до чого (Р.в.)

з чим (О.в.)

(О.в.)

ЕОМ другого покоління схожа на ЕОМ першого покоління за структурою. – Що схоже на ЕОМ першого покоління за структурою?

ЕОМ другого покоління схожа на ЕОМ першого покоління за структурою. – На що схожа ЕОМ другого покоління за структурою?

ЕОМ другого покоління схожа на ЕОМ першого покоління за структурою. – За чим ЕОМ другого покоління схожа на ЕОМ першого покоління?

 

що (Н.в.) 

що (Н.в.)

що (Н.в.)

що (Н.в.)

має схо-жість

схоже

нагадує

набли-жається

з чим (О.в.)

за чим (О.в.)

на що (З.в.)

за чим (О.в.)

що (З.в.)

за чим (О.в.)

 

до чого (Р.в.) за чим (О.в.)

Мікрокалькулятор має схожість з ЕОМ за принципом дії і внутрішньою будовою. – За чим (якою ознакою) мікрокалькулятор має схожість з ЕОМ?

За принципом дії і внутрішньою будовою мікрокалькулятор має схожість з ЕОМ. – З чим має схожість мікрокалькулятор за принципом дії і внутрішньою будовою?

За принципом дії і внутрішньою будовою з ЕОМ має схожість мікрокалькулятор. – Що має схожість з ЕОМ за принципом дії і внутрішньою будовою?

Завдання 1 Запишіть синонімічні конструкції тотожності.

1 Міні-ЕОМ і мікро-ЕОМ виконуються на одній і тій самій елементній базі.

2 Великі і середні ЕОМ аналогічні за призначенням: вони належать до універсальних ЕОМ.

3 Рівнобедрений трикутник має тотожні за величиною кути при основі.

4 Ромб має ту саму властивість, що й квадрат: його сторони рівні між собою.

5 У рівностороннього трикутника бісектриса, медіана і висота виконують однакові функції.

6 Рідини, як і гази, набувають форму посудини, у якій знаходяться.

Завдання 2 Складіть речення; використовуючи різні конструкції подібності.

1 Тверді тіла і рідини: наявність між молекулами сил відштовхування і сил притягання.

2 Сучасна відеотехніка і аудіотехніка: елементна база.

3 Міні-ЕОМ і мікро-ЕВМ: можливості.

4 Машини третього і четвертого покоління: структурні схеми.

5 АЛГОЛ, ФОРТРАН, БЕЙСІК: призначення (зручно записувати алгоритми розв’язання задач)

Завдання 3 Поставте запитання до виділених слів.

1 У ромба, як і у квадрата, усі сторони рівні.

2 ЕОМ одного покоління виконуються на одній і тій самій елементній базі.

3 Бісектриса, медіана і висота в рівностороннього трикутника виконують тотожні функції.

4 Великі ЕОМ, подібно до середніх ЕОМ, належать до універсальних ЕОМ.

5 Машини третього і четвертого покоління аналогічні за структурою.загрузка...