загрузка...
 
Розділ 3 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема 1 МАТЕМАТИКА ЯК НАУКА
Повернутись до змісту

Розділ 3 РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ Тема 1 МАТЕМАТИКА ЯК НАУКА

Завдання 1 Прочитайте і перекладіть рідною мовою слова до теми. Знайдіть спільнокореневі слова.

Числовий, розрахунок, діяльність, залежати, складний, підрахунки, мати, просторовий, кількісний, відносини, співвідношення, сучасний, рахувати, властивість, значний, складність, загальний, властивий, різноманітний, галузь, початок, вважати, кількість, століття, риса, спільність, розглядати, завдання, сучасність, куля, окремий, довжина, поверхня, змінний, залежність, рух, розуміння.

Завдання 2 Утворіть іменники від дієслів за зразком. Підберіть дієслова, які можуть поєднуватися з утвореними іменниками.

Зразок: знати – знання, розширити – розширення.

Вирішити, вивчити, обчислити, виводити, дослідити, застосувати, обслуговувати, міркувати, об’єднати, виконати, розв’язати.

Завдання 3 Прочитайте речення, зверніть увагу на слова і словосполучення, близькі за значенням або антонімічні. Поставте запитання до виділених слів.

1 Математика має своїм об’єктом просторові форми... = Математика вивчає просторові форми.

2 Математичний аналіз надав можливості для наукового опису змінних величин. = Математичний аналіз зробив можливим науковий опис змінних величин.

3 Усі розрахунки ґрунтуються на математиці. = Усі розрахунки базуються на математиці. = Усі розрахунки засновані на математиці.

4 Початком сучасної математики прийнято вважати ХVII століття. = Початком сучасної математики вважають ХVII століття.

5 Вища математика вивчає змінні величини. Елементарна математика була переважно математикою постійних величин.

Завдання 4 Утворіть прикметники від даних іменників за допомогою суфіксів -ичн, -ічн. Складіть кілька речень з утвореними словами.

Алгебра, математика, геометрія, арифметика, практика, логіка, теорія, аналіз.

Завдання 5 а) За допомогою суфікса -ість- утворіть іменники від даних прикметників, визначте рід утворених іменників.

Універсальний, спеціальний, діяльний, залежний, готовий.

б) Утворіть прикметники за допомогою суфіксів -н- і -енн-.

Кількість, інтеграл, диференціал, структура.

Завдання 6 Прочитайте текст, виконайте завдання після тексту.загрузка...