загрузка...
 
ПЕРЕДМОВА
Повернутись до змісту

ПЕРЕДМОВА

Реформа вищої освіти, що проводиться в нашій країні, має на меті зробити її більш різнобічною і фундаментальною. Сьогодні суспільству не потрібні фахівці, здатні вирішувати лише вузькоутилітарні завдання в межах знань, одержаних під час навчання. Сучасні вимоги до фахівця потребують його здатності до постійного підвищення своєї кваліфікації, прагнення бути в курсі останніх досягнень у своїй сфері знань, уміння творчо адаптувати їх до своєї роботи.

Тому основним завданням сучасної освіти є розвиток творчих здібностей студентів, спрямованість на те, щоб після закінчення навчання випускник міг стати творчою особистістю, здатною до різних форм діяльності. На реалізацію цих цілей і орієнтований курс «Концепції сучасного природознавства».

Актуальність введення у навчальний процес курсу «Концепції сучасного природознавства» обумовлена ще і тим, що останніми роками в країні та й у світі в цілому набувають все більшого поширення різного роду ірраціональні знання, такі, наприклад, як астрологія, магія, містичні та інші вчення. Поступово і досить послідовно вони витісняють із суспільної свідомості науково-природничу картину світу, що базується на раціональних способах його пояснення. Курс «Концепції сучасного природознавства» повинен стати перепоною на шляху цих псевдонаукових вчень.

Досягнення природничих наук є невід'ємною частиною людської культури. Знання основних сучасних теорій і концепції природознавства формують науковий метод мислення, адекватне відношення людини до навколишнього світу. Будь-яка людина повинна знати, що світ пізнається раціонально, що в ньому діють об'єктивні закони. «Концепції сучасного природознавства» - це курс, покликаний ознайомити студентів на рівні загальних уявлень з найбільш важливими результатами різних наук про навколишній світ і місце людини в ньому.загрузка...