загрузка...
 
7 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
Повернутись до змісту

7 ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Дайте визначення поняттю "матеріальний потік". Чому воно більш повно характеризує процес руху матеріально-речових елементів, ніж поняття "матеріальний ресурс"?

Охарактеризуйте процеси постачання, виробництва, збуту з точки зору руху матеріально-речових елементів.

Назвіть передумови формування концепції логістики.

Що таке логістика, які етапи розвитку логістики? Які функції логістики?

Дайте характеристику концепції логістики та її основним положенням.

Логістична система, елементи логістичної системи. Види логістичних систем.

В чому сутність системного підходу до організації матеріального потоку?

Як функціонує організаційно-економічний механізм управління матеріальними потоками на макро- та мікрорівнях?

Методологія, цілі, значення, стадії, завдання, рівні логістичного планування.

Як відбувається формування стратегії логістики підприємства?

Що таке транспорт загального та незагального користування? Предмет вивчення транспортної логістики.

Транспортне господарство. Склад, завдання та значення транспортного господарства.

Для яких цілей формується шахова відомість?

Складське господарство, склад складського господарства. Значення складського господарства.

Класифікація складів. Характеристика складів, об’єкти складського господарства. Методи розрахунку складських приміщень.

Що таке тара та упаковка?

Запас, функції запасів. Види виробничих запасів.

Етапи управління запасами, норма запасу. Методи нормування запасів.

Що таке формула Уїлсона?

Система управління запасами з фіксованим розміром замовлення. Система управління запасами з фіксованим інтервалом часу між замовленнями.

Переваги та недоліки основних систем управління запасами.

Комерційні зв’язки, логістичний сервіс, види логістичних послуг.

Цілі, завдання, функції закупівельної логістики.

Цілі, завдання, функції збутової логістики.

Яка роль інформації в постачальницькій та збутовій діяльності фірми?

Рівні управління інформаційними логістичними системами. Види логістичних інформаційних систем.

Назвіть основні принципи побудови логістичних інформаційних систем на основі ЕОМ.загрузка...