загрузка...
 
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 2; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 2

ТЕСТ 1. Грошовий оборот - це...

1. Формування й розподіл грошових фондів.

2. Розподіл виручки від реалізації продукції.

3. Виявлення сутності грошей у русі.

4. Виробництво і реалізація продукції.

5. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 2. Безготівкові розрахунки - це...

1. Розрахунки, які здійснюються готівкою.

2. Розрахунки за бартером.

3. Розрахунки за допомогою чеків.

4. Розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках.

5. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 3. Платіжне доручення - це...

1. Документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з його рахунка певної суми.

2. Письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми.

3. Письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника.

5. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 5. "Вексель" - це...

1. Доручення банку-покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника.

2. Письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін.

3. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж.

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення платника.

5. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 6. Акредитив - це...

1. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен здійснити платіж третій особі.

2. Розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів.

3. Розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно здійснення платежу.

4. Розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення платника.

5. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 7. Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з постачальником, тоді такий акредитив слід вважати...

1. Безвідзивним.

2. Непокритим.

3. Акцептованим.

4. Покритим.

5. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 8. Непокритий акредитив - це акредитив...

1. Який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для якого він був відкритий.

2. Який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з постачальником.

3. За яким платежі постачальнику гарантує банк.

4. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 9. Переказний акредитив - це...

1) коли платежі постачальнику гарантує банк;

2) коли передбачається депонування коштів;

3) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій особі;

4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 10. Знайдіть правильні визначення таких термінів:

А

Акредитив відзивний - це такий, що його...

1) можна змінити або анулювати без згоди постачальника;

2) не можна змінити або анулювати без попереднього погодження з постачальником;

3) гарантує банк;

4) немає правильної відповіді.

Б

Акредитив безвідзивний це такий, що...

1) може бути анульований чи змінений, але тільки після згоди продавця, для якого його було відкрито;

2) для нього попередньо резервуються кошти на окремому рахунку;

3) може бути анульований чи змінений з ініціативи платника або банку-емітента, але без згоди постачальника;

4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 11. Вексельна форма розрахунків - це...

1. Розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстрочкою платежу.

2. Письмове розпорядження власника рахунка банку перерахувати відповідну суму зі свого рахунка на рахунок отримувача коштів.

3. Розрахунки між постачальником і платником за товари (послуги) з відстрочкою платежу на підставі спеціального документа.

4. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 12. Знайдіть правильне визначення таких термінів:

А

Трасант - це особа, яка.

1) є власником векселя;

2) переказує свій платіж на іншу особу;

3) має вексельні повноваження;

4) є платником за векселем;

5) немає правильної відповіді.

Трасат - це особа, яка.

Б

1) видала переказний вексель;

2) зобов'язана сплатити за пере-казним векселем;

3) переказує свій платіж на іншу особу;

4) немає правильної відповіді.

Індосат - це

В

1) перший власник переказного векселя;

2) платник за векселем;

3) останній власник векселя;

4) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 13. Доміцильований вексель - це вексель...

1) який сплачується негайно;

2) в якому вказано конкретне місце платежу;

3) який існує в безпаперовій формі;

4) який існує тільки в паперовій формі;

5) немає правильної відповіді.

ТЕСТ 14. Переказний вексель - це...

1. Письмовий документ, який містить зобов'язання особи, котра видала вексель (боржника) сплатити власнику векселя вказану суму.

2. Зобов'язання банку - емітента векселя сплатити вказаній у векселі особі відповідну суму в установлений строк.

3. Письмовий документ, який містить зобов'язання особи, котра видала вексель (трасант), сплатити вказану у векселі суму третій особі.

4. Немає правильної відповіді.

ТЕСТ 15. Ремітент - це особа, яка...

1. Переказує свій платіж на іншу особу.

2. Є власником переказного векселя.

3. Є платником за векселем.

4. Зобов'язана сплатити за переказним векселем.
загрузка...