загрузка...
 
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 4; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ 4

ТЕСТ 1. З-поміж поданих нижче відповідей виберіть найбільш правильне й повне визначення поняття "загальний прибуток підприємства".

Відповіді.

1. Прибуток від операційної діяльності.

2. Прибуток від звичайної діяльності.

3. Прибуток від фінансових операцій.

4. Прибуток від надзвичайних операцій.

5. Прибуток від основної та іншої операційної діяльності.

6. Прибуток від операційної діяльності та фінансових операцій.

7. Прибуток від операційної діяльності, фінансових операцій та іншої звичайної діяльності.

8. Прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

9. Прибуток від операційної діяльності та надзвичайних подій.

10. Прибуток від операційної діяльності, фінансових операцій, іншої звичайної діяльності та від надзвичайних подій.

ТЕСТ 2. Назвіть складові прибутку від операційної діяльності.

Відповіді

1. Прибуток від реалізації іноземної валюти.

2. Одержані дивіденди.

3. Прибуток від реалізації основних фондів.

4. Прибуток від реалізації продукції.

5. Одержані гранти, субсидії.

6. Відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами.

7. Прибуток від реалізації нематеріальних активів.

8. Прибуток, одержаний від спільної діяльності.

9. Прибуток від реалізації основних засобів.

ТЕСТ З. Назвіть складові прибутку від іншої операційної діяльності.

Відповіді

1. Одержані дивіденди.

2. Прибуток від ліквідації необоротних активів.

3. Дохід від операційних курсових різниць.

4. Відсотки, одержані за облігаціями.

5. Прибуток від реалізації іноземної валюти.

6. Одержані пені, штрафи, неустойки.

7. Прибуток від реалізації нематеріальних активів.

8. Дохід від списання кредиторської заборгованості.

9. Прибуток від реалізації фінансових інвестицій.

ТЕСТ 4. Назвіть складові прибутку від фінансових операцій.

Відповіді

1. Дохід від списання кредиторської заборгованості.

2. Одержані пені, штрафи.

3. Дохід від спільної діяльності.

4. Прибуток від реалізації фінансових інвестицій.

5. Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства.

6. Прибуток від неопераційних курсових різниць.

7. Відсотки, одержані за облігаціями.

8. Доходи від операційної оренди.

9. Відшкодування раніше списаних активів.

ТЕСТ 5. Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності.

Відповіді

1. Одержані дивіденди.

2. Доходи від операційної оренди.

3. Прибуток від реалізації фінансових інвестицій.

4. Відсотки, нараховані за депозитним рахунком підприємства в банку.

5. Прибуток від ліквідації необоротних активів.

6. Дохід від списання кредиторської заборгованості.

7. Прибуток від реалізації іноземної валюти.

8. Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів.

9. Одержані штрафи.

ТЕСТ 6. Назвіть показники, які враховуються за обчислення валового прибутку підприємства.

Відповіді

1. Дохід (виручка) від реалізації продукції.

2. Дохід (виручка) від реалізації оборотних активів.

3. Податок на додану вартість.

4. Дохід (виручка) від реалізації основних фондів.

5. Акцизний збір.

6. Дохід (виручка) від реалізації необоротних активів.

7. Собівартість реалізованої продукції.

8. Дохід від спільної діяльності.

9. Одержані штрафи.

10. Адміністративні витрати.

ТЕСТ 7. Назвіть показники, які враховуються за обчислення прибутку від операційної діяльності.

Відповіді

1. Дохід від операції в асоційовані підприємства.

2. Прибуток від реалізації основних фондів.

3. Дохід (виручка) від реалізації продукції.

4. Податок на додану вартість.

5. Собівартість реалізованої продукції.

6. Одержані штрафи.

7. Відсотки, одержані за облігаціями.

8. Адміністративні витрати.

9. Витрати на збут.

10. Одержані гранти, субсидії.

ТЕСТ 8. Знайдіть правильне визначення економічної сутності рентабельності.

Відповіді

1. Абсолютна сума отриманого прибутку підприємства.

2. Абсолютна сума прибутку, отриманого від операційної діяльності.

3. Рівень дохідності підприємства.

4. Прибутковість реалізації продукції.

5. Перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю.

6. Сума фінансових ресурсів підприємства, що забезпечують його виробничо-господарську діяльність.

7. Перевищення прибутку від фінансових операцій над збитками від указаних операцій.

8. Перевищення доходів від іншої звичайної діяльності над збитками від указаної діяльності.

ТЕСТ 9. Назвіть показники, які необхідно використати для обчислення рентабельності підприємства в цілому.

Відповіді

1. Прибуток від реалізації продукції.

2. Прибуток підприємства.

3. Прибуток від звичайної діяльності.

4. Собівартість реалізованої продукції.

5. Вартість основних засобів.

6. Вартість основних засобів і оборотних активів.

7. Загальна сума активів підприємства.

8. Загальна сума оборотних активів.

ТЕСТ 10. Знайдіть правильне визначення чистого прибутку підприємства.

Відповіді

1. Прибуток підприємства після сплати податків на прибуток, за землю і транспортні засоби.

2. Прибуток від реалізації продукції.

3. Прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток.

4. Прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток і виплати дивідендів.

5. Прибуток, що залишився у підприємства після сплати податку на прибуток і поповнення статутного фонду.

6. Прибуток після відшкодування збитків від операційної діяльності.

7. Прибуток після відшкодування збитків від фінансових операцій.

8. Прибуток після відшкодування збитків від звичайної діяльності.

ТЕСТ 11. Назвіть показники, яких буде достатньо для обчислення чистого прибутку підприємства.

Відповіді

1. Прибуток підприємства.

2. Прибуток від реалізації продукції.

3. Податок на прибуто к і платежі за ресурси (за землю і транспортні засоби).

4. Одержані дивіденди.

5. Прибуток від звичайної діяльності.

6. Сплачений податок на прибуток.

7. Сплачений податок на дивіденди.

8. Прибуток від фінансових операцій.

ТЕСТ 12. Назвіть можливі напрямки використання чистого прибутку. Відповіді

1. Сплата відсотків за користування банківськими кредитами.

2. Погашення довгострокових банківських кредитів.

3. Сплата комунального податку.

4. Сплата податку на прибуток.

5. Виплата дивідендів.

6. Створення резервного фонду.

7. Фінансування капітальних вкладень.

8. Виплата матеріальної допомоги працівникам підприємства.
загрузка...