загрузка...
 
7.3.4. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТІВ; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

7.3.4. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ ІНСТИТУТІВ

Нині комерційні банки України дуже рідко надають підприємствам довготермінові кредити. Можливість отримати такий кредит є реальнішою через кредитні лінії Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що надаються уповноваженими банками.

Головні критерії та обсяги фінансування підприємств по лінії ЄБРР:

* фінансуються тільки проекти підприємств з приватною формою власності, які функціонують переважно у галузях сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та послуг;

* допроектні активи підприємств не повинні перевищувати 2,5 млн доларів США за винятком вартості споруд та будівель;

* кількість працівників не повинна перевищувати 500 осіб;

* частка приватної власності має бути не меншою за 51 %;

* підприємство має відповідати вимогам техніки безпеки, екологічним, санітарно-гігієнічним, а також іншим нормам охорони довкілля, що встановлені законодавством України;

* власний внесок позичальника в проект не може бути меншим за 30% вартості проекту;

* коефіцієнт обслуговування боргу (відношення прибутку позичальника після сплати податків, амортизаційних відрахувань та витрат на сплату відсотків за всіма позиками до всієї заборгованості підприємства з урахуванням кредиту ЄБРР) має бути не меншим за 1,3.

За рахунок коштів ЄБРР здійснюються короткострокове та довгострокове фінансування проектів, які задовольняють вимоги ЄБРР.

Короткострокове кредитування надається для реалізації експортних контрактів та придбання імпортної продукції з метою подальшого використання в процесі виробництва.

Довгострокове кредитування надається для фінансування основних засобів (придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання).

Типові умови кредитування такі:

- мінімальна сума кредиту - 50 тис. дол. США;

- максимальна сума кредиту - встановлюється для кожного уповноваженого банку індивідуально;

- термін короткострокового кредиту - від 6 до 12 місяців;

- максимальний термін довгострокового кредиту - 5 років;

- максимальна відстрочка погашення основної суми боргу - 2 роки (тривалість пільгового періоду);

- орієнтовна ставка відсотків за користування кредитом - 15% річних.

У кредитному договорі встановлюються терміни сплати відсотків за кредитом ЄБРР. Протягом усього строку кредитування підприємство надсилає в банк щомісячні та щоквартальні повідомлення про хід виконання робіт згідно з бізнес-планом.

За рахунок коштів ЄБРР кредитуванню підлягають тільки фінансове скупні та забезпечені заставою проекти. При цьому вартість застави не повинна бути меншою 140% суми загальної заборгованості за кредитом за умови підтримування позичальником коефіцієнта обслуговування боргу.

Кредитні кошти не спрямовуються: на рефінансування вже існуючих зобов'язань приватних підприємств або на фінансування придбання цінних паперів діючих підприємств і нерухомості; на реалізацію проектів, пов'язаних з ігорним бізнесом, виробництвом або постачанням зброї та ін.

Підприємство здійснює платежі згідно з умовами кредитної угоди, укладеної з банком.

Для отримання кредиту за рахунок коштів ЄБРР, підприємство-позичальник направляє в уповноважений банк такі пакети документів (рис. 7.14):

Документи для отримання кредиту ЄБРР

- загальні;

- установчі;

- фінансові;

- підтвердження щодо забезпечення кредиту;

- спеціальні.

Крім зазначених документів підприємство-позичальник подає в банк бізнес-план, на основі якого оцінюється ефективність запропонованого проекту.

За позитивної оцінки фінансового стану підприємства та проекту укладається кредитна угода між уповноваженим банком та позичальником.

Приклад 6.

Підприємство "Альфа" на придбання обладнання просить в уповноваженому банку кредит на суму 2 200 000 дол. США під 16 % річних на 5 років з пільговим періодом кредитування 1 рік (відстрочка погашення основної суми боргу). На основі прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових потоків підприємства (табл. 7.5) розраховується коефіцієнт обслуговування боргу:

Kб = (П - Пп + Ав + Вк)/Зз,

де Кб - коефіцієнт обслуговування боргу;

П - прибуток;

Пп - податок на прибуток;

Ав - амортизаційні відрахування;

Вк - відсотки за кредит за всіма позиками підприємства;

Зз - загальна заборгованість підприємства з урахуванням кредиту ЄБРР.

Прогноз прибутку та руху коштів по роках Прогноз прибутку та руху коштів по роках

Розрахунок коефіцієнта обслуговування боргу у перший рік (555 280 - 166584 + 115 000 + 352 000) /352 000 = 2,43.

У перший рік не погашається сума основного боргу, а в наступні періоди (2-5 років) основний борг погашається підприємством частинами (по 550000 дол. США),

Підприємства України мають можливість отримувати кредити за рахунок коштів Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку, Фонду Євразія, а також коштів урядів зарубіжних країн. Переважно кредити надаються малим та середнім підприємствам через уповноважені банки України. Загальний огляд кредитної підтримки малих та середніх підприємств України за рахунок коштів міжнародних організацій, а також коштів урядів окремих країн подано в таблиці 7.6.

Кредитна підтримка малих та середніх підприємств України за рахунок коштів міжнародних організацій Кредитна підтримка малих та середніх підприємств України за рахунок коштів міжнародних організацій Кредитна підтримка малих та середніх підприємств України за рахунок коштів міжнародних організацій

Ситуації і тести до розділу 7

Ситуація № 1. У комерційний банк надійшли заявки від підприємств на отримання кредиту за кредитною лінією ЄБРР. У заявках підприємства сповістили про себе такі дані (табл. 7.7):

Дані про підприємство (приклад)

Відсоткова ставка за кредит - 15% річних.

1. Поясніть, заявку якого клієнта уповноважений банк схильний буде задовольнити.

2. Розрахуйте для даного клієнта коефіцієнт обслуговування боргу.

3. Які документи підприємство повинно подати в банк для відкриття кредитної лінії?

Ситуація № 2. Фінансово-лізинговий дім (ФЛД) здав майно вартістю 1 200 000 грн. підприємству в лізинг на умовах річної норми амортизаційних відрахувань 20%. Ставки комісійної винагороди за лізингові послуги - 20%. ФЛД для фінансування лізингової угоди залучив банківський кредит на суму 500 000 грн. під 30% річних.

Лізингові платежі сплачуються за кожне півріччя. ПДВ на лізингові платежі не сплачується ФЛД. ФЛД уклав з лізингоотримувачем договір фінансового лізингу терміном на 4 роки. Дата укладення лізингової угоди - 30.06.97 р.

1. Розрахуйте лізингові платежі, які має сплачувати підприємство-лізингоодержувач за кожне півріччя та в цілому за весь термін дії лізингової угоди.

2. Побудуйте графік виплат підприємством платежів ФЛД.

Для розрахунку лізингових платежів пропонується заповнити таку таблицю (табл. 7.8).

Таблиця розрахунку лізингових платежів


загрузка...