загрузка...
 
ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ10; Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Повернутись до змісту

ТЕСТИ ДО РОЗДІЛУ10

Знайдіть правильну відповідь.

ТЕСТ 1. Що таке: фінансове планування? перспективний фінансовий план? поточний фінансовий план? оперативний фінансовий план?

1. Баланс грошових надходжень.

2. Баланс доходів і видатків.

3. Платіжний календар на місяць, на 10 днів, на 5 днів.

4. Розрахунок потреби у фінансових ресурсах для операційної та інвестиційної діяльності.

5. Розробка фінансового забезпечення загального розвитку підприємства на п'ять років.

6. Розрахунок витрат і відрахувань.

7. Прогноз звіту про прибутки та збитки.

8. Перевірочна таблиця до фінансового плану (шахматка).

9. Прогноз балансу активів та пасивів.

10. Визначення цілей фінансової стратегії.

ТЕСТ 2. Балансовий метод - це...

1. Економіко-математичне моделювання.

2. Розрахунково-аналітичний метод.

3. Метод балансування підсумкових показників.

4. Нормативний метод.

5. Ув'язка фінансових показників дохідної та видаткової частин фінансового плану.

ТЕСТ 3. Яке призначення: оперативного фінансового планування? поточного фінансового планування? перспективного фінансового планування?

1. Контроль за платоспроможністю підприємства.

2. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.

3. Фінансове забезпечення загального розвитку підприємства.

4. Контроль за своєчасністю платежів.

5. Фінансове забезпечення досягнення стратегічних цілей.

6. Контроль за своєчасністю грошових надходжень.

7. Фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності.
загрузка...