загрузка...
 
Вимова приголосних та груп приголосних
Повернутись до змісту

Вимова приголосних та груп приголосних

Завдання 12 Яка типова хиба спостерігається при вимові звука [з] (у яких випадках?), чим вона зумовлена? Як її уникнути?

Мазь, навздогін, низькопоклонництво, зараз, сказ, низький, поразка, конголезка, навзнак, люксембурзький, зачах, замерз, віз, мороз, замазка, апофеоз, казка, верболіз, чорногуз, гарбуз, девіз, збризнути, берізка, девіз, карниз, забезпечити.

Завдання 13 Перевірте, чи дзвінко вимовляється [ж]. Яка типова хиба спостерігається при вимові цього звука (у яких випадках?), чим вона зумовлена? Як її уникнути?

Стежка, зжовк, важко, книжка, запряжка, дорожчий, ліжко, їжак, мажте, сторожко, заложник, заміж, стружка.

Завдання 14 Як вимовляється звук [д] у поданих словах? Доповніть список та сформулюйте правило.

Дід, прадід, хід, зблід, вихід, лід.

Завдання 15 Прочитайте подані слова, дотримуючись нормативності звучання. Які особливості артикуляції звука [б] ви помітили? Яке правило необхідно пам’ятати при вимові слів із кінцевим дзвінким [б]?

Швабра, спосіб, берізка, гриб, фарба, апломб, гріб, згріб, б’єф, стрибун, збитися, дуб, бинт, голуб, березовий, біб, Джамбул, бюджет, хліб, краб, сортообмін, розбив, рабство, граб, бистрінь, каламбур, горб, бюст, розбещений, скарб, коробка, берест, бордюр, реабілітація, куб, бондар, оббитий, пограбований, зуб, борвій, штаб, благий, скраб.

Завдання 16 Прочитайте подані слова, дотримуючись орфоепічних норм щодо вимови глухих і дзвінких приголосних. Запишіть їх фонетичною транскрипцією. Зазначте також випадки, де можлива подвійна вимова. Порівняйте вимову з написанням.

1 Відхилити, губка, ложка, підпіччя, підхід, скубти, віжки, бабка, грязько, полежте, грузький, сережки, лізьте, повзти, слизько, ковзкий, берегти, кладка, вузький, вогкий, будьте, занадто, сядьте, кігті, відсунути, берегти, берізка, обмазка, їжте.

2 Тулуб, хлібороб, багаж, батіг, шлюб, трельяж, луг, брід, боягуз, в’яз, масаж, через, поріг, слід, саквояж, віз, чуб, перелаз, город, мороз, берег, сторож, похід, вуж, хліб, наказ, прораб, фураж.

3 Без палиці, над хмарою, об скелю, перед тобою, ось де, наш батько, з поля, з села, з тебе, річ багата, берег крутий, ніж тупий, під хатою, об стіну, над фермою.

Завдання 17 Як потрібно вимовляти слова вогко, легко, кігті, нігті, дігтяр? Поясність правила вимови. Чи аналогічним буде це правило щодо вимови слів допомогти, бігти, мигтить, перемогти?

Завдання 18 Прочитайте слова. Як потрібно вимовляти в них звук [ч]? У яких випадках цей звук потрібно вимовляти як напівпом’якшений? Наведіть приклади.

А. Чуб, м’ячик, чан, качан, курча, часто, чорнило, сучок, панчохи, човен, дача, гачок, бачок, чайник, чапля, чохол, чоботи, чашка, чайка, чому, чуття, час, читати, чижик, чудовий, чудо, ключик, печиво, чути.

Б. Щучка, овечка, ячмінь, річки, рукавички, підручний, сердечний, водичка, рукавичка, ручка, Галочко, блюдечко, колючка, бочка, річку, гичка, качка, тичка, водичка, тачку, пачки, чхати, чхнути, дачки, сонячний.

В. Ключ, завуч, обруч, меч, овоч, багач, клич, приймач, м’яч, Галич, річ, орач, грач, калач, річ, піч, ткач, ніч.

Завдання 19 Прочитайте слова, звертаючи особливу увагу на вимову сполучення приголосних звуків [шч] (орфограф. щ). Пригадайте особливості артикуляції цих приголосних в українській мові.

Щастя, щедрий, щелепа, ящур, щепка, щулитися, щебетати, щеміти, щупальця, щур, щоразу, днище, що-небудь, горище, щогодини, багнище, щодуху, ледащо, топорище, цілюще, дещо, щабель, випещене, мощений, кущик, щавель, щастя, дощик, щабель, щиглик, щит, пуща, гуща, щипці, щипати, площа, лещата, щирий, тріщина, паща, віщий, цілющий, хаща, що.

Завдання 20 Прочитайте наведені слова. Як потрібно вимовляти шиплячі приголосні в поданих прикладах?

Зарубіжжя, кошіль, ключі, збіжжя, колишімо, Запоріжжя, спішіть, подорожжю, у тиші, узбіччя, шість, миші, підніжжя, чітко, пожежі, межиріччя, гожі, підпіччя, калюжі, стережімо, ножі, дружіть, передпліччя, овочі, ніччю, тушшю, обручі, ночі, речі, сумішшю, затишшя, грачі, ткачі, бездушшя, колючі, калачі, дужі, піддашшя, жінка, бриджі.

Завдання 21 Пригадайте особливість вимови шиплячих приголосних в українській мові. Виконайте тренувальні вправи усно, зважаючи на особливості вимови шиплячих.

Чай, щілинний, Чилі, шість, харчовик, щітка, хрущ, зчісувати, рішучий, шістнадцять, Ришельє, чорнороб, шістка, чотириногий, сичання, щічка, чіп, харчовик, чорношкірий, чуб, шістдесятиліття, чужина, жінка, жіночий, чохол, шістсот, що, ущільнити, щовечора, чудовисько, чіпати, чіпко, чіпляти, щовесни, чудодійний, чужина, шістдесят, чіткість.

Запам’ятатйте! Запам’ятайте скоромовки, що допоможуть вам правильно артикулювати шиплячі приголосні.

Жук жовтий жолобом жорен повзе.

Чом чорним чорнилом чорніє рядок?

Щастя щире шириться щосили.

У Щедрий вечір щедрувати – щастя людям дарувати.

Чапля чахла, чапля сохла, чапля здохла.

Завдання 22 Впишіть у таблицю по 15 слів із твердими шиплячими у вимові й напівм’якими. Подайте також запис у транскрипції.

Слова з твердими шиплячими

Слова з напівм’якими шиплячими

Завдання 23 Як вимовляється приголосна л (орфограф.) у таких словах: лекція, електрика, пленум, діалекти, колекція, проблема, Леонов, Ленський, лев, лектор, делегат? Чим, на вашу думку, зумовлено розхитування вимовних норм цього звука в такій позиції?

Завдання 24 Пригадайте, коли літера й читається як [?] чи [j]? Яка різниця в артикуляції [?] та [j]? Прочитайте, чітко артикулюючи потрібний звук. Доповніть вправу самостійно підібраними прикладами.

А. Майка, байка, чайка, гайка, стойка, сойка, койка, двійка.

Б. Трамвай, чай, сарай, каравай, гай, дай, відповідай, паяй, бувай, рубай, дуй, малюй, клей, соловей, дітей, коней, курей, дивний, гордий, рий, лий, рій, стій.

В. Умийся, не бійся, заспокойся.

Г. Йти, його, ймення, йдеться, йняти (віру), бойовий.

Ґ. Яр, яма, бур’ян, їжак, юний, в’юн, своє, єдиний, твоїх.

Завдання 25 Чітко вимовляйте звук [ґ] та звук [г] у наведених словах. Як вимовляється звук [г] у кінці слова та складу перед дзвінким приголосним?

Гетьман, багато, гвардія, береги, газета, губи, гніздо, багно, пиріг, вороги, галка, вогонь, гнилий, бульдог, барліг, гиря, гнів, вагон, аґрус, губка, гора, гвоздика, гинути, батіг, гном, сьогодні, гараж, Гнат, плуги, гигиткати, роги, загадка, ґніт, гукати, стогне, магазин, гуготіти, нога, ґелґотати, гнути, ґедзь, багнет, ґуля, дзиґа, гудок, голуб, ґудзик,  плуг, гнати, голод, ґанок, голова, ґвалт, голос, круги, гості, ґринджоли, герцог, ґрунт, геть, гарнір, стегна, герой, берег, гайка, ворог, Стугна.

Завдання 26 Чітко вимовляйте напівпом’якшені звуки [г’], [к’], [х’] перед [і] в кінці слова. Доберіть відповідники до цих слів, де б на місці [і] був звук [и]. Доповніть список самостійно підібраними прикладами.

Пухкі, слизькі, ворогів, дорогі, крихкі, терпкі, глухі, лихі, людські, стрункі, тугі, тихі.

Завдання 27 Які типові огріхи трапляються у практиці радіо і телебачення у вимові звука [Ў]? Як запобігти появі таких помилок? Прочитайте подані слова, пам’ятаючи про норму. Випишіть у запропоновану таблицю приклади вимови нескладового [Ў] в різних позиціях. Доповніть таблицю самостійно підібраними прикладами.

На початку слова перед приголосним

У кінці слова після голосного

Всередині слова після голосного перед приголосним

Залишив, спіймав, сказав, заспівав, став, відіслав, доремонтував, обезкровив, сочив, зашив, з’їв, закінчив, написав, розлюбив, сховав, забігав, загромадив, вбив, оцинкував, прочитав, вхопив, всипав, вишив, зав’язав, зорав, ускочив, веслував, лев був, вбігти, вживати, спів, вдень, ховав, вдосталь, їв, вгорі, взути, любив, острів, ввійти, все, кров, відправка, вписати, вхопив, вживав, довго, засув, вовки, стовп, правда, кривда, певно, сівба, дивно, вписав, чув.

Завдання 28 З’ясуйте різницю у вимові звуків, позначених літерою в у поданих словах.

Визнав, ввійти, взнав, вчора, ввалився, півхліба, ввібрав, піваркуша, вовна, вудка, вузол, перервав, вівці, співучий, повітка, перевів, вугілля, вволю, вітер, завтра, вода, булава, вода, вовк, вухо, бував, ванна, дерево, вечір, ходив, розвідник, дівчина.

Завдання 29 Вимовляйте чітко звук [ф] у словах. Не допускайте вимови типу [хв]. Чи часто вам доводилося чути в живому мовленні сплутування звука [ф] із  звукосполученням [хв] (чи навпаки)? Наведіть приклади.

Футбол, шафа, фізика, фіалка, фермер, філія, філософ, фейлетон, Федір, фірма, флакон, фах, фасад, флейта, фартух, флора, фарфор, флот, фара, фокус, фанера, фольклор, фонтан, фанатик, фальш, форма, фосфор, факт, факел, фотограф, фраза, фазан, фаза, фабрика, фужер, жирафа.  

Завдання 30 Прочитайте слова. Зверніть увагу на вимову звука [ф] та звукокомплексу [хв]. Чи важко вам було орієнтуватися у виборі того чи іншого фонетичного варіанта?

Цифра, Уфа, софа, ферма, фельдшер, ухвала, кафе, хвастати, факт, хворий, професія, пахва, фарфор.

Завдання 31 Прочитайте слова, виразно вимовляючи приголосні [д?] і [т?]. Пригадайте правильність артикуляції цих звуків (чи мають вони свистячий призвук?). Доберіть самостійно по 5 прикладів прислів’їв та приказок на вимову приголосних [д?] і [т?].

Дядько, тікати, лебеді, стоїть, батько, дідів, тісто, дякувати, ведмеді, тюльпан, підійти, відібрати, дьоготь, володіти, тямити, радіти, будяк, тяжко, радіти, тьохкати, тіло, сидіти, золоті, гадюка, радіо, на городі, дятел, костюм, тісно, дістати, тітка, дірка, тягнути, діло, тютюн, водяний, діти, тінь.

Завдання 32 Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Відпрацюйте вимову.

Дзвінкий, підживлений, дзьоб, дзвіночок, дзижчати, дзюркіт, підзолення, дзиґлик, підземний, дзиґа, дзелень, дзеркало, дзвоник, дзенькотіти, дзеленчати, дзенькати, дзвіниця, джаз, джура, підживити, Джакарта, дзвінкий, підзаголовок, джгут, джміль, джем, підзахисний, джунглі, джемпер, підзолистий, підземелля, піджачок, джентльмен, піджарювати, джерело, Джамбул, джемпер, джигіт, джоуль, дзвеніти.

Завдання 33 Наведіть приклади, коли нечітка або неправильна вимова призводить до зміни семантики слова.

Завдання 34 Пригадайте, яких асимілятивних змін зазнають зубні перед шиплячими? Затранскрибуйте подані слова відповідно до вимови і поясніть. Доповніть список самостійно підібраними прикладами.

Вирісши, винісши, вивізши, безжалісний, з джерела, вилізши, безжурний, із джунглів.

Завдання 35 Пригадайте, яких асимілятивних змін зазнають шиплячі перед зубними? Затранскрибуйте подані слова відповідно до вимови і поясніть. Доповніть список самостійно підібраними прикладами.

Милуєшся, не поріжся, не морочся, наїжся, на дошці, на смужці, хусточці, не поріжся, вибачся, зважся, вибачся, не мучся.

Завдання 36 Від поданих дієслів утворіть форми 2-ї особи однини теперішнього часу. Прочитайте їх уголос. Яку особливість їх вимови ви спостерігаєте? Сформулюйте правило.

Затулятися, хвилюватися, вмоститися, подобатися, журитися, дивитися, сподіватися, лишатися, готуватися, повертатися, взуватися, спізнюватися.

Завдання 37 Яких асимілятивних змін зазнає приголосний д перед свистячими, шиплячими та африкатами? Затранскрибуйте слова. Прочитайте їх уголос.

Відступ, відчепити, відцуратися, підшити, відчинити, відзвук, віддзеркалити, перед дзвоником, під джерелом, радься, блюдце. 

Завдання 38 Яких асимілятивних змін зазнає приголосний т перед шиплячими, свистячими? Затранкрибуйте подані слова відповідно до вимови. Прочитайте їх уголос.

Коритце, погодиться, посміхаються, багатство, квітчати, відбудеться, копитце, тчемо, змагаються, квітці, тітці, поверніться, Вітчизна, обкатці, вмиваються, ворітця, коротший, зберіться, митці, копитця, повертаються, льотчик.

Завдання 39 Придумайте по 5 речень зі словами із попередніх вправ. Прочитайте їх виразно, стежачи за вимовою.

Завдання 40 Доберіть із текстів ЗМК по 5 прикладів речень на вимову буквосполучень -ться, -жся, -шся, -чся. Чи завжди представники ЗМІ дотримуються правил вимови цього звукокомплексу? По можливості підтвердіть відповідь записом на звуконосії.

Завдання 41 Прочитайте слова та словосполучення. Яка особливість їхньої вимови? Поясніть.

Просьба, гекзаметр, анекдот, вокзал, екзамен, молотьба, футбол, екзальтований, боротьба, хоч би, молотьба, як же, тут були.

Завдання 42 Яке звукове значення літери ч у висловах хоч якийсь, хоч хто, хоч плач, хоч би, хоч будь-який? Прочитайте подані слова відповідно до літературної вимови.

Завдання 43 Прочитайте, враховуючи подовження м’яких приголосних. Запишіть транскрипцією. Пригадайте, як вимовляються слова з подовженими м’якими приголосними [д?:] і [т?:]. Який типовий недолік спостерігається при вимові цих звуків? Доберіть самостійно 5 прикладів.

Одухотворення, життя, груддя, відмирання, здобуття, вороття, щебетання, биття, дзюркотіння, старіння, міжряддя,  знаряддя, цвітіння, поріддя, сюрчання, коріння, забуття, каяття.

Завдання 44 Поставте наведені слова в орудному відмінку однини. Прочитайте їх уголос. Не допускайте, щоб між цими приголосними і наступним голосним з’являвся [j].

Тінь, сіль, вісь, міць, паморозь, подорож, річ, зустріч, осінь, мить, сіть, лють, гладь, мідь, Либідь, каламуть.

Завдання 45 Прочитайте слова уголос. Яка особливість їх вимови? Чи завжди ви дотримуєтеся такої вимови? Які чинники розхитування літературної норми тут спостерігаються? Додайте самостійно дібрані приклади.

Ллю, ллєш, ртуттю, суддя, Ілля, подорожжю, сіллю, стаття.

Завдання 46 Прочитайте слова уголос. Поясніть особливість вимови слів кожної групи.

А. Шість, навесні, листя, станція, сніп, радість, листя, їздь, кузня, хатній, галці, безодня, весняний, для, літній, жінці, стіл. 

Б. Свято, хитрі, цвіт, палкі, цвях, танці, твій, цвірінькати, кінці, дзвякнути, сніг, твій, дві, колбі, хиткі, схід, швидкість.

В. Земля, гніт, картопля.

Завдання 47 Затранскрибуйте слова. Запишіть їх у три колонки:     а) у яких пом’якшення приголосних відбувається незалежно від сусіднього приголосного; б) у яких відбувається пом’якшення твердих приголосних внаслідок асиміляції; в) у яких спостерігається відсутність пом’якшення твердих приголосних перед м’якими. Прочитайте слова вголос. Порівняйте вимову з написанням.

Армія, могутні, для, луцький, Федченко, дзвін, безрідний, артіль, цвях, Кальченко, чесні, двійка, люльці, відлітати, тліти, морфій, запорізький, зірвіть, розділити, слід, міць, селянський, гість, тінь, мідь, з’явитися, їздь, кінчик, змія, сіль, з’їхати, спілці, стіни, сміливий, ґедзь, підняти, пізні, гайдамацький, звір, тонший, сніг, передні, спішать, злізти, галузь, нежить, густі, світ, підсікти, спір, вість, Наталці, вісь, надрізати, корисні, дріт, честь, польський, безлисті, дьоготь, збіг, розвіяти, сльози, менший, твір, сьомий, Грінченко, тьохкати, безмежні, Двіна, підбігти, дзьоб, Ольці, вчотирьох, вузький, вп’ятьох, льон, незабутні, підніс, синьоокий, барабанщик, знімати, цьогорічний.

Завдання 48 Прочитайте подані слова вголос. Як ви вимовляєте сполучення чн в них? Порівняйте свою вимову із нормами, що рекомендовані українськими мовознавцями.

Пшеничний, молочна, молочниця, яєчня, дачник, булочна, місячний, смачний, помічник, гірчичник, точний, заочний, вічний, історичний, двієчник.

Завдання 49 Прочитайте слова відповідно до вимовних норм. Поясніть особливість артикуляції кінцевого приголосного у префіксах роз-, без-, префікса з- та прийменника з. Визначте ті позиції, в яких можлива варіативність вимови. Яка вимова вам ближча?

А. Розкидати, розшукати, розбагатілий, розтягнений, розбазарювання, розжалітися, розписати, роздавати, розсердити, розфарбований, розцвічений, розбещення, розжарений, розцілуватися, розписатися, розхитувати, розхитаний, розспіватися, розчавити, розпорядження, розфасовник, розбійництво, розчинити, розсипати, розжати, розгублений, розлити, розмальований, розжовувати, розслідування, розмножити, розчленованість, розживитися, розпалити, розпастися, розрахуватися, розсваритися, розсекречувати, розтаскувати, розтрощити, розхвалений, розчищати, розчулити, розширений, розшитий.  

Б. Безцільний, безтактний, безпечний, безстрашний, безперебійно, безформний, безкорисливий, безхмарний, безцеремонний, безробітний, безмежний, безбарвний, безсердечний, безкінечний.

В. З цибулею, з формою, з цеху, з тобою, з хріном, з дідом, з капелюхом, з сином, з цеглою, з книжкою, з Харкова, з кавою, з тишею, з батьком, з паперами, з хати, з мішком, з пивом, з Федором, з фотографом, з хустки.

Г. Зцідити, зжовтілий, зсунути, зжити, збагатіти, зґвалтувати, зжмаканий, згребти, здешевлений, зжати.

Завдання 50 До поданих слів додайте префікс з- (с-). Поясніть орфограми та вимову слів.

Каламутити, шити, дути, бити, садити, готувати, палити, цідити, сипати, хитрувати, цементувати.

Завдання 51 У яких словах звук [з] треба артикулювати як [ж]? Затранскрибуйте слова. Поясніть. Прочитайте слова відповідно до літературних норм.

Безжалісний, вивізши, з джерела, змовкнути, безчестя, зжувати, безшлюбний, берізка, безжурний, безшумний, розцінити, розсада.

Завдання 52 Поставте на місці крапок пропущені літери. Обґрунтуйте вибір орфограми. Поясніть на поданих прикладах, чи накладається на уподібнення приголосних за місцем і способом творення уподібнення за глухістю. Прочитайте слова вголос.

Обе…жирений, ро…чесати, …шити, ро…ширити, бе…шумний, …женеш, ро…чистити, бе…жалісний, ро…житися, ро…ширення, …жувати, ро…шукати, ро…жувати, ро…чистити, бе…журно, ро…чарувати.

Завдання 53 Прочитайте слова. Яка особливість вимови прийменника з перед шиплячими. Запишіть подані слова фонетичною транскрипцією. Порівняйте вимову з написанням.

З шовку, з чоловіком, з жінкою, з шафи, з жалем, з часом, з жанром, з щипцями, з джемелем, з жиром, з чехами, з жоржинами, з шапкою, з жердиною, з шилом, з шерсті, з джемом.

Завдання 54 Поставте подані іменники в давальному та місцевому відмінках. Яке фонетичне явище ви спостерігаєте? Як потрібно читати ці слова? Чи завжди ви дотримуєтеся потрібних норм при вимові цих і подібних слів? Чи спостерігали ви відхилення у мові представників ЗМІ?

Внучка, дошка, глядачка, пляшка, гичка, галушка, сорочка, подушка, іграшка, ручка, юшка, петрушка, Камчатка, річка.

Завдання 55 Складіть із словами попередньої вправи (на вибір) речення. Прочитайте їх.

Завдання 56 Пригадайте особливість вимови приголосного [т?] під впливом попереднього  [с?]. Прочитайте наведені слова.

Радість, стіна, шість, незалежність, вісті, якість, щастя, листя.

Завдання 57 Подані слова запишіть фонетичною транскрипцією. Прочитайте їх вголос. Вкажіть, у яких сполученнях є приголосні, що не вимовляються.

Шістдесят, арештний, арештантський, студентський, студентство, поїздка, невістка, невістці,  невістчин, інтелігентський, кістка, кістці, кістлявий, голландський, брестський, гігантський, хвастливий, хустці, пропагандистський, полоністка, полоністці, пестливий, кореспондентський, баластний, контрастний, шістсот, агентство, аванпостний, компостний, форпостний, зап’ястний, хвастнути, шістнадцять, кістлявий, пестливий, випускний, пропускний, вискнути, тоскно, скнара, скніти, артистці, туристський, солдатський.

Завдання 58 Доберіть по 5 прикладів слів, в яких: а) відбувається спрощення приголосних, і воно відбивається на письмі; б) спрощення в групах приголосних відбувається в усній мові, але не позначене на письмі.

Завдання 59 Від поданих прикметників утворіть просту форму вищого ступеня. Затранскрибуйте та прочитайте уголос слова.

Гладкий, важкий, багатий, слабкий, близький, солодкий, низький, короткий, високий, глибокий, легкий, швидкий, тяжкий, дорогий.

Завдання 60 Наведіть самостійно підібрані приклади із мовлення близьких вам людей, знайомих тощо на типові огріхи у вимові слів, що склалися внаслідок білінгвальних впливів.

Завдання 61 Підготуйте доповідь на тему «Порушення орфоепічних норм у телепередачах (радіопередачах)». (Доповідь може базуватися на дослідженнях особливості вимови дикторів, журналістів окремих каналів чи передач як всеукраїнського, так і регіонального масштабу. Обов’язковою умовою є записи на аудіоносіях).загрузка...