загрузка...
 
Повторення вивченого
Повернутись до змісту

Повторення вивченого

Завдання 62 Затранскрибуйте слова відповідно до норм літературної вимови. Поясніть відмінності між написанням і вимовою. Прочитайте ці слова відповідно до літературної вимови. Чи дотримуєтеся ви цих норм у повсякденній практиці?

1 На бочці, агентство, заводський, Маньчжурія, не мучся, сміється, невістчин, підшкірний, дядько, об’їжджає, шістсот, узвишшя, розживуться, піднісши.

2 Рідкий, легко, зап’ястний, міжгір’я, миєшся, норвежці, ірландський, надземний, кузня, лічба, анекдот, шістдесят, щілинний, роззуваються, вужчав.

3 Поріг, нігті, з джерела, шубка, хвастливий, відцуратися, ніжка, на пічці, не спиться, отже, підшити, у діжці, з жалю, безчесний, кореспондентський, дзюрчання.

4 Свідчити, світський, дивишся, з Петром, вирісши, кладка, мороз, вивізши, агентство, яєчня, шістсот, безжурний, на смужці, невістці, нижчий, волочба.

Завдання 63 При вимові яких слів можливі відхилення від літературної норми? Поясніть, чим це зумовлено? Слова затранскрибуйте.

Ложка, дуб, підживити, уродженка, пришвидшувати, відчути, сиджу, губка, онуків, на стежці, відчинити, різко, не поріжся, чотири, відчуття, відпустити, підкопати, рідший, відступ, солодший, гарний, Київ, дуб, щодня, підшукати, свідчення, загадка, людський, відсунути, звідки мороз, норвежці, у книжці, дядько, поріг, кладка норвежці, рідший, відцурався слідчий підзолистий, звідси, одинадцять, відпустити, віддячити, підшукати, м’ясо, безжалісний, відчинити, саджанець відчути відпустити, Київ, підкопати, ходжу, віддячити, книжка, відчуття, пришвидшувати, підкова, онуків, сніг, молодший, поріг, книжка, швидко, ненавидіти, молодший, підшукати, кукурудза.загрузка...