загрузка...
 
МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ
Повернутись до змісту

МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ДИСПЕРСНИХ СИСТЕМ

Колоїдні розчини - це системи, які розміщені між грубодисперсними системами (суспензії, емульсії) та істинними розчинами, де речовина перебуває у вигляді молекул або іонів. Колоїдні розчини можуть бути отримані дисперсними або конденсаційними методами.

1 Дисперсні методи – дробіння   чималих частинок або механічне (фармпрепарати, фарби), або ультразвуком (крохмаль, желатин тощо)

При дробінні речовин робота, яка витрачається на розрив зв’язку між молекулами, накопичується на межі розподілу фаз у вигляді надлишкової вільної поверхневої енергії. Тому речовина в диспергованому стані має більшу енергію і активність, ніж нероздрібнена речовина того ж складу.

Завдяки ненасиченим зв’язкам на межі розподілу фаз часточки дисперсної фази можуть притягувати із навколишнього середовища молекули або іони розчинника (адсорбція) або взаємно поєднуватися (коагуляція). Усі ці процеси супроводжуються зменшенням вільної енергії системи, тобто є термодинамічно вигідними та ідуть самовільно.   При колоїдній дисперсності поверхня розподілу фаз максимально розвинута, і система виявляє максимум вільної поверхневої енергії Fмах . Система з Fмах принципово термодинамічно  нестійкі, не однакові за вагою та згідно з другим законом термодинаміки самовільно переходять у стан з більш низькими значеннями вільної поверхневої енергії Fmin – коагулюють або, навпаки, розчиняються.

2 Конденсаційні методи – агрегація молекул та чималих частинок – реакції обміну, гідролізу, ОВР, внаслідок яких утворюються важкорозчинні сполуки.

 

Золі можуть бути отримані і без зміни дисперсності. Свіжоприготовлені осади (коагулянти) звичайно містять часточки колоїдної дисперсності. Якщо відмити надлишок електроліту (коагулятора) або ввести іони, які адсорбуються на часточках осаду і передають їм заряд, осад можна пептизувати, тобто перевести у суспендований стан з утворенням золю. Утворення стійкої дисперсної системи з осаду або гелю називається пептизацією.загрузка...